Reklama

Co dziesiąty mieszkaniec Niemiec korzysta z pomocy socjalnej

Liczba osób pobierająca świadczenia związane z pomocą socjalną (m.in. Hartz IV) po raz kolejny wzrosła i osiągnęła nowy rekordowy pułap.

Już blisko 8 milionów mieszkańców RFN jest zdanych na zasiłki Hartz IV oraz świadczenia związane z pomocą socjalną o czym poinformował Federalny Urząd Statystyczny. W rok wcześniej (2014) szacunki statystyków mówiły jeszcze o 7,4 milionach osób a więc w przeliczeniu nieco ponad 9% mieszkańców kraju. W 2015 roku liczba po raz kolejny wzrosła. Głównie za sprawą fali uchodźców napływających do Niemiec.

Do świadczeń o których mowa, a więc takich zapewniających utrzymanie zaliczają się zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV, pomoc socjalna (niem. Sozialhilfe) a także świadczenia zapewniające utrzymanie osobom starszym czy pomoc uchodźcom.

Za główną przyczynę tak wysokiego skoku statystycy podają wzrost liczbę osób korzystających z świadczeń dla uchodźców, która w ostatnim czasie wzrosła prawie trzykrotnie z 363.000 do 975.000.

Najwięcej osób korzystających z pomocy państwa znajdziemy pośród mieszkańców takich krajów związkowych jak Berlin (19,4%), Brema (18,5%) czy Hamburg (13,9%). Najlepiej pod tym względem wypadła Bawarie, gdzie z świadczeń i zasiłków korzysta jedynie 5,2% mieszkańców.

Źródło: Spiegel