Reklama

Emerytura: Oto co się zmieni w 2017 roku (Niemcy)

Prócz kolejnej podwyżki świadczeń emerytalnych, najprawdopodobniej w życie wejdzie nowa, bardziej elastyczna forma renty. To jednak nie koniec zmian.

Flexirente – nowa, bardziej elastyczna forma emerytury

Każdy kto między 63 a 67 rokiem życia pracuje mniej i pobiera tzw. świadczenie częściowe (niem. Teilrente) w przyszłości będzie mógł w łatwiejszy sposób sobie dorobić. Jeśli zarobek nie przekroczy granicy 6.300 Euro, nie będzie doliczany do renty. Przy wyższych dochodach uwzględnia liczy się do świadczenia ich 40%.

Pracujący emeryt

Osoby będące aktywne zawodowo pomimo emerytury obecnie nie są w Niemczech zobowiązane do odprowadzania składek emerytalnych. Od przyszłego roku będzie taka możliwość co w konsekwencji może podnieść wysokość pobieranego świadczenia. Warto jednak pamiętać, by zgłosić ten zamiar pracodawcy.

Podwyżki świadczeń

Emerytury w Niemczech wzrosną w przyszłym roku, jednak podwyżki nie będą już tak okazałe jak to miało miejsce w tym roku. Mówi się, że świadczenia zostaną podniesione w granicach 1,4 – 1,8%. Dokładną wysokość poznamy jednak dopiero na początku roku.

Wcześniejsza emerytura

Zasadniczo każda osoba, która wcześniej przechodzi w stan spoczynku, musi liczyć się z niższym świadczeniem emerytalnym. Okazuje się, że w przyszłości będzie można temu zapobiec przy pomocy dodatkowych wpłat (tzw. Sonderzahlungen). W przypadku, gdy dana osoba koniec końców będzie pracować dłużej, owe wpłaty podniosą w późniejszym czasie wysokość przyznanej emerytury.

Przymusowe przejście na emeryturę

Począwszy od 1 stycznia 2017, 63-latkowie pobierający świadczenie Hartz IV, nie będą zmuszani do wcześniejszego przejścia na emeryturę (o niższej wysokości) jeśli przysługiwała bym im wtedy tzw. Grundsicherung czyli wsparcie dla potrzebujących. Gdy renta pokrywa przy wcześniejszym przejściu w stan spoczynku zapotrzebowanie, osoby długotrwale bezrobotne muszą nadal złożyć odpowiedni wniosek o jej przyznanie.

Emerytura a podatki

Wraz z nowym rokiem będzie można odliczyć od podatku przy okazji zeznania, więcej składek emerytalnych. W sumie będzie to maksymalnie 19.624 Euro do odliczenia jako wydatki specjalne (niem. Sonderausgaben). Dla małżonków suma jest dwa razy wyższa.

Źródło: Focus