Reklama

Szwajcaria: Stopa bezrobocia sięga 3,3 procent

W listopadzie liczba bezrobotnych wzrosła o 4 697 osób. Pracę znajduje obecnie głównie młodzież.

W porównaniu z październikiem stopa bezrobocia w Szwajcarii wzrosła o 0,1 procent sięgając 3,3 procent. Jak donosi Seco, w Regionalnych Centrach Pośrednictwa Pracy (RAV) zameldowało się 4 697 nowych bezrobotnych. W sumie jest ich teraz 149 228. Tymczasem zmniejsza się ilość ofert pracy, spadając do 10 814.

Tym samym potwierdziły się słowa Borisa Zürchera, dyrektora Działu Pracy Seco, który sądził, że stopa bezrobocia nie zmniejszy się.

O polepszeniu sytuacji można mówić tylko w stosunku do młodych bezrobotnych. Liczba niepracujących osób pomiędzy 15 a 24 rokiem życia zmniejszyła się o 0,9 procent i wynosi teraz 18 921 osób. Jeżeli porównamy obecne dane z tymi z ubiegłego roku, uzyskami poprawę o 5,6 procent. Ogólna stopa bezrobocia była w tym samym czasie w 2015 roku o 0,7 procent niższa.

Źródło: 20min