Reklama

Austriacki rynek pracy i jego problemy

Nowe miejsca pracy, które pojawiły się w trzecim kwartale, dotyczyły zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Atmosfera na austriackim rynku pracy pozostaje napięta.

Jak wynika z danych opublikowanych przez organizację Statistik Austria, w trzecim kwartale pracę znalazło 75 800 osób więcej niż w analogicznym okresie w 2015 roku. Niestety, w niemal dwóch trzecich przypadków chodziło o niepełny etat. Dodatkowo trzeba nadmienić, że większość wolnych stanowisk obsadzili obcokrajowcy i osoby starsze niż 55 lat.

Od lipca do września AMS zarejestrowały 279 200 nowych bezrobotnych – czyli o 11,9 procent więcej niż w ubiegłym roku. Stopa bezrobocia wzrosła z 5,6 na 6,1 procent, zwiększając się o 0,6 procent w przypadku kobiet i o 0,4 procent w przypadku mężczyzn. Martwi również wciąż zwiększająca się liczba młodych ludzi bez pracy w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat. Obecnie jest ich 12,2 procent w porównaniu z ubiegłorocznymi 11,2 procentami. Przybyło również obcokrajowców poszukujących pracy – o niemal 3 procent.

Pod względem poszukiwania pracy ostatni kwartał okazał się szczególnie nieudany dla obcokrajowców, osób bez wykształcenia oraz poniżej 45 lat życia. Przybyło także propozycji pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pogarsza głównie sytuację kobiet. Ze statystyk wynika, że niemal co druga podjęła pracę na takiej zasadzie.

Nowe miejsca pracy w trzecim kwartale powstały przede wszystkim w hotelarstwie i gastronomii (24 700, głównie pełny etat), branży informatycznej i komunikacyjnej (17 800, z czego dwie trzecie dotyczą pełnego etatu), a także w branży opieki zdrowotnej i socjalnej (11 800). W oświacie z kolei raczej zwalniano aniżeli zatrudniano.

Źródło: Kurier

Photo by Günta (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 at (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en)], Wikimedia Commons