Reklama

Szwajcaria: Więcej pracy dla migrantów!

W erze globalizacji i cyfryzacji zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną siłę roboczą stale rośnie. Komisja ds. Migracji EKM proponuje nowe rozwiązania korzystne dla migrantów.

Z opublikowanego w poniedziałek przez Szwajcarską Komisję ds. Migracji EKM stanowiska wynika, że rynek pracy wymaga gruntownych zmian, które pozwolą przede wszystkim na szybszą integrację migrantów. Postępujący proces globalizacji i cyfryzacji stawia przed pracodawcami nowe wyzwania.

Jak się okazuje, co drugi imigrant jest członkiem rodziny osoby, która przybyła wcześniej do Konfederacji, podjęła tam studia lub szuka azylu. Zdaniem EKM regulacja dotycząca pierwszeństwa dla rodzimych obywateli nie rozwiąże problemów na rynku pracy, do którego dostęp muszą mieć wszyscy zainteresowani.

Pierwsza propozycja Komisji dotyczy rozwoju potencjału wszystkich osób mieszkających na terenie Szwajcarii. Pracodawcy powinni wyraźnie określać, jakie umiejętności są im niezbędne i przyjmować na stanowiska również te osoby, które nie potrafią potwierdzić ich stosownym dokumentem. W tym celu niezbędne będzie wprowadzenie innego systemu sprawdzania predyspozycji pracownika, czym powinny w dużej mierze zająć się związki zawodowe.

Kluczowa okazuje się edukacja przedszkolna, która powinna zostać dopasowana do potrzeb osób posiadających problemy z integracją. Oferta kształceni musi – zdaniem EKM – przygotowywać do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwić rozwój osobom w każdej grupie wiekowej. Członkowie komisji podkreślają, że nie o czas chodzi, lecz o jakość uzyskanych kwalifikacji. Takie rozwiązanie z pewnością przysporzy wydatków, które należy jednak traktować jako inwestycję na przyszłość.

Do prawidłowego funkcjonowania rynku pracy niezbędna jest natychmiastowa integracja imigrantów i uchodźców, co wymaga skrócenia skomplikowanych procesów otrzymywania pozwoleń na pobyt itp. Bliska współpraca pomiędzy gospodarką, państwem, partnerami społecznymi i poszukującymi pracy jest kluczem do sukcesu, podkreśla EKM, postulując o wsparcie dla firm i dla nowych pracowników, jednocześnie pozwalając na połączenie życia rodzinnego z zawodowym oraz umożliwiając dalszy rozwój.

Źródło: 20min