Reklama

Austria: Gdzie zarabia się najlepiej?

Wiedeń na prowadzeniu – to tam zarabia się najwięcej na głowę!

Jak wynika z najnowszych danych, największe różnice w sile gospodarczej Austrii można zaobserwować między wschodem a zachodem kraju oraz między miastami a wioskami. Co prawda wszystkie kraje związkowe cieszyły się w 2015 roku wzrostem gospodarczym, wyższym zatrudnieniem oraz podwyżkami płac, jednak nie wszędzie w tym samym zakresie. Wiedeń znalazł się na prowadzeniu pod względem produktu regionalnego brutto rzędu 47 700 euro, natomiast Vorarlberg zwyciężył w zarobkach na mieszkańca, które sięgały 23 500 euro w skali roku.

Wyniki obliczeń przeprowadzonych przez Statistik Austria wykazały różnice pomiędzy poszczególnymi rejonami Państwa. Produkt regionalny brutto jest obliczany w metropoliach, podczas gdy dochód na osobę wylicza się w miejscu zamieszkania. Stąd na przykład wartości obu wskaźników w stolicy Austrii skrajnie różnią się od siebie – uzyskując 47 700 euro produktu regionalnego brutto, miasto znalazło się na prowadzeniu w Europie, natomiast pod względem zarobków na mieszkańca (21 500 euro) Wiedeń trafił na sam koniec rankingu, który dzieli razem z Karyntią.

Produkt regionalny brutto jest bardzo wysoki także w Salzburgu (46 100 euro) oraz w Vorarlbergu (42 300 euro). Na kolejnych miejscach znajdziemy Tyrol (42 000) i Górną Austrię (40 300 euro). Poniżej średniej krajowej sięgającej 39 400 euro uplasowały się Styria (35 400 euro), Karyntia (33 300), Dolna Saksonia (32 500 euro) oraz Burgenland (27 500).

Największy przyrost gospodarczy odnotowano w Tyrolu, Salzburgu i w Burgenlandzie, gdzie wyniósł +3,6 procent, podczas gdy PKB wzrosło tylko o 2,9 procent.

Przyglądając się poszczególnym regionom, zauważymy, że pod względem PKB na prowadzenie w 2014 roku wysunął się region Linz-Wels z 48 900 euro. Tuż za nim znalazł się Salzburg i jego okolice (48 800 euro), natomiast dopiero na trzecim miejscu Wiedeń (47 300 euro). Najsłabszymi regionami okazały się Südburgenland (23 900 euro), Mittelburgenland (22 500 euro) oraz Weinviertel (20 200 euro).

Źródło: money.oe24