Reklama

Austria: Nie chcą szkoleń i pracy!

W 2016 roku ponownie wzrosła liczba przypadków wstrzymania zasiłku dla bezrobotnych i wsparcia wyjątkowego. Coraz więcej szukających pracy nie chce brać udziału w szkoleniach lub skorzystać z oferty zatrudnienia. Urzędnicy są wtedy bezlitośni.

Ilość zawieszonych zasiłków dla bezrobotnych oraz świadczeń w ramach wsparcia dodatkowego wzrosła w 2016 roku o 1,34 procent, sięgając 103 804 przypadków. Drastycznie zwiększyła się liczba osób odmawiająca przyjęcia ofert pracy lub odbycia szkoleń. Z tego powodu zawieszono o 16 procent zasiłków dla bezrobotnych więcej niż wcześniej miało to miejsce. Liczba takich decyzji sięgnęła 16 557.

W takich przypadkach zasiłek dla bezrobotnych lub wsparcie wyjątkowe zostaje wstrzymane na sześć tygodni, a następnie na osiem. Kiedy świadczeniobiorcy w ogóle nie chcą współpracować, pomoc zostaje wstrzymana całkowicie – takich przypadków było na przestrzeni ubiegłego roku aż 236.

Przewodniczący Arbeitsmarktservice, Johannes Kopf, tłumaczy tę sytuację większą ilością ofert pracy, dzięki czemu AMS jest w stanie zaproponować je wielu pracownikom.  

W ponad połowie przypadków wstrzymania świadczeń chodziło o niewywiązanie się z terminów kontroli - wtedy zasiłkobiorcy tracą pieniądze tylko na kilka dni. W 28 procentach przypadków chodziło o świadczeniobiorców, którzy sami zwolnili się z pracy i w ten sposób nie mieli prawa do pomocy przez cztery tygodnie.

Źródło: Heute