Reklama
Reklama

Ile zarabia kasjer w niemieckim supermarkecie

W Niemczech około 3 miliony osób pracuje w handlu detalicznym, roczny obrót branży wynosi średnio 500 miliardów euro, z czego 200 miliardów wydawanych jest tylko na żywność. Jednak ile zarabiają osoby odpowiedzialne za sprzedaż w supermarketach?

Wysokość wypłaty zależy najczęściej od regionu oraz zbiorowego układu pracy obowiązującego na danym terenie. Warto jednak wspomnieć, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są nim związane. Istnieją przykładowo sklepy sieciowe, które prywatyzują część swoich obiektów. Te wyglądają dokładnie tak samo, jak wszystkie inne obiekty danej firmy, lecz prowadzone są przez samodzielnych sprzedawców detalicznych, którzy często płacą swoim pracownikom mniej niż wyniosłaby ich pensja zgodna z zbiorowym układem pracy. Według atlasu wynagrodzeń publikowanego przez Federalny Urząd Pracy mediana płacy dla sprzedawców oraz sprzedawców detalicznych wynosi 2.277 euro miesięcznie. Na Bawarii otrzymują oni nawet 2358 euro, a w Saksonii jedynie 1.816 euro.

Mimo że sprzedawcy detaliczni muszą dłużej uczyć się swojego zawodu niż zwykli sprzedawcy, to ich pensja nie musi się wcale różnić. Ci pierwsi mogą jednak cieszyć się z czego ineggo, mają bowiem lepsze możliwości awansu.

W handlu detalicznym w Berlinie i Brandenburgii obowiązuje od września nowy zbiorowy układ pracy, który wynegocjował związek zawodowy Ver.di. Dzięki niemu sprzedawca na najwyższym stopniu kariery otrzymuje 15,09 euro na godzinę, a pracownik magazynu dostaje 11,99 euro. Należy jednak zaznaczyć, że zatrudnieni w Brandenburgii oraz na wschodzie Niemiec muszą pracować o godzinę dłużej od koleżanek i kolegów na zachodzie kraju, którzy spędzają w pracy 37 godzin tygodniowo.

Ile dostają zatem pracownicy znanych sieciówek jak Aldi czy Lidl? Aldi Nord jest związany taryfowym układem pracy, więc płaci swoim pracownikom stawki odpowiednie dla danego regionu. Zatrudnieni otrzymują co miesiąc, już od pierwszego dnia pracy, dodatek o wysokości około 135 euro brutto. Dostają także taryfowy dodatek urlopowy o wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia, trzynastą pensję, świadczenia przysparzające majątku oraz dopłatę do dojazdów do pracy. Sprzedawca z 6 letnim stażem mieszkający w Nadrenii Północnej-Westfalii otrzyma miesięcznie 2.528 euro miesięcznie plus dodatkowe świadczenia taryfowe. Końcowy zarobek miesięczny wynosi więc w sumie 2.981,51 euro. Dodatkowo pełnione funkcje zapewniają wyższe wynagrodzenie o około 150-230 euro. Pensja kierownika filii wraz z wszystkimi dodatkowymi świadczeniami wynosi w Nadrenii Północnej-Westfalii aż 4.827,76 euro.

Pracownicy Lidla też zarabiają na podstawie zbiorowego układu pracy, a przedsiębiorstwo podniosło wewnętrzną płacę minimalną do 12 euro na godzinę, podczas gdy prawnie ustalone wynagrodzenie musi mieć minimalną wysokość 8,84 euro. Dzięki takiej stawce, jak i świadczeniom dodatkowym Lidl zapewnia, że jego pracownicy otrzymują wynagrodzenie wyższe od regionalnego zbiorowego układu pracy. Kierownik filii zarabia miesięcznie 3.400 euro plus dodatek urlopowy i świąteczny. Dzięki temu pensja może wzrosnąć, zależnie od stażu pracy, aż do 4.300 euro. Osoby pełniące takie funkcje otrzymują także samochód służbowy do dyspozycji, z którego mogą korzystać także w celach prywatnych.