Reklama
X
Reklama

Coraz mniej bezrobotnych w Austrii

W Austrii odnotowano największy spadek stopy bezrobocia od 2000 roku. Liczba osób poszukujących pracy jest jednak ciągle wysoka.

Silny wzrost gospodarczy w 2018 roku znacząco obniżył liczbę bezrobotnych w Austrii. Ich liczba spadła o 0,8% do 7,7%. Liczba osób bez pracy oraz osób biorących w szkoleniach spadła zaś o 7,6%. Johannes Kopf, członek zarządu Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS) poinformował, że to największy spadek stopy bezrobocia od 2000 roku.

W porównaniu do 2017 roku stopa bezrobocia zmniejszyła się najbardziej w Tyrolu, gdzie spadła aż o 14% i Styrii (-10,9%). Pośród poszczególnych sektorów gospodarki najlepszy wynik zanotował przemysł (-12%). Także liczba szukających miejsc na odbycie praktyk spadła o 10,6%. Najsłabsze wyniki zanotowano zaś pośród absolwentów szkół wyższych (-1,1%), obcokrajowców (-2,5%), osób z ograniczeniami zdrowotnymi (-2,2%) oraz osób niepełnosprawnych (-3,6%). Stopa bezrobocia (7,7%) leżała jednak w 2018 roku znacząco ponad poziomem  sprzed kryzysu gospodarczego. W 2008 roku wyniosła bowiem 5,9%. W latach 2011-2016 liczba ciągle wzrastała i osiągnęła rekordowy wynik 9,1%. Cieszy jednak, że stopa bezrobotnych spada bez przerwy od marca 2017 roku.

W 2018 roku zanotowano spadek bezrobocia we wszystkich krajach związkowych oraz sektorach. Najbardziej znaczący był jednak w branży produkcyjnej (-12%), budownictwie (-10,2%) i przemyśle turystycznym (-10%). „Powodem świetnego rozwoju był wzrost zatrudnienia o prawie 86 tys. osób, czyli 2,3%” stwierdził Kopf. Podobny wynik osiągnięto ostatnio w latach 70. AMS oczekuje, że stopa bezrobocia lekko spadnie w 2019 roku.

Kopf podkreśla jednak, że liczba osób bez zatrudnienia ciągle jest wysoka. Słaby wzrost gospodarczy w latach 2012-2016, wyższa ilość bezrobotnych szukających pracy (więcej kobiet, osób starszych oraz pracowników napływowych z Europy Wschodniej aktywnych zawodowo) znacząco przyczyniły się do aktualnej sytuacji. Kopf poinformował także, że dotacje AMS-u na rok 2019 będą mniejsze (1,25 mld euro) niż w roku poprzednim (1,4 mld euro). Jednak fakt ten nie powinien niepokoić stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy, zmusza niejako do zmiany polityki pracy. W bieżącym roku AMS chce skupić się na interregionalnym pośrednictwie pracy oraz kształceniu specjalistów.

Źródło: oe24.at
Foto: von Duke of W4 via Wikimedia Commons