Reklama
X
Reklama

Niemieckie Jobcenter bardziej pobłażliwe dla bezrobotnych?

Liczba kar dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech spadła w zeszłym roku do 904 tys. W porównaniu do 2017 roku różnica wyniosła prawie 49 tys.

Ponad 90% świadczeniobiorców przestrzega zasad i nie musi martwić się o obniżenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast 441 tys. osób, czyli 8,5% pobierających Harz IV otrzymała w 2018 roku karę od Jobcenter przynajmniej raz. Według Federalnego Urzędu Pracy 77% z nich dotyczyło niestawienia się na umówione spotkanie w wybranym terminie. W takiej sytuacji świadczenie zostało zmniejszone o 10% na okres trzech miesięcy.

Kolejne kary dotyczyły odmowy podjęcia  podęcia pracy (90 tys. przypadków) oraz naruszeń obowiązku zawartego w Eingliederungsvereinbarung, czyli w umowie zawartej między urzędem pracy, a osobą szukającą zatrudnienia (78 tys.). W przypadku poważnych naruszeń obowiązków nakładanych na osobę bezrobotną, świadczenie Harz IV może zostać na określony czas zablokowane. Dotyczy to także przejęcia przez urząd opłat za mieszkanie.

 

Źródło: bild.de