Reklama
X
Reklama

Niemcy: Tysiące bezrobotnych bez zasiłku

Aż 20% osób pozostających bez pracy w Niemczech nie otrzymało zasiłku dla bezrobotnych.

Z danych Federalnego Urzędu Pracy (BA) wynika, że około 172 tys. bezrobotnych nie otrzymało w zeszłym roku świadczenia od państwa. Rzeczniczka BA poinformowała, że wiele osób zawartych w tym rejestrze nie nabyło jeszcze uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Istnieje również spora grupa osób, gdzie okres pobierania świadczenia minął, przez co część z nich straciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a równocześnie nie spełniają oni warunków potrzebnych do pobierania świadczenia Harz IV, przykładowo ze względu na zbyt wysokie wynagrodzenie małżonka.

Należy jednak zaznaczyć, że liczba bezrobotnych nie pobierających świadczenia Arbeitslosengeld I spadała już na przestrzeni kilku ostatnich kilku lat. Podczas gdy w 2017 roku wyniosła 192.000, w 2015 przekraczała jeszcze 200 tys. osób. Pośród wszystkich zeszłorocznych świadczeniobiorców 95.975  to mężczyźni, a 76.031 kobiety.

Co ciekawe, z początkiem 2019 roku dostęp do świadczenia został uproszczony. Teraz bezrobotni by otrzymać świadczenie muszą płacić składki przynajmniej przez 12 miesięcy w przeciągu 30 miesięcy.

 

Więcej na ten temat:

Jak i gdzie bezrobotni mogą wypłacać gotówkę przy sklepowej kasie w Niemczech?

Jak prawidłowo zameldować się jako osoba bezrobotna w Niemczech?

 

Źródło:BA