Reklama

Szwajcaria zmienia obostrzenia! Oto aktualnie obowiązujące restrykcje

obostrzenia w Szwajcarii

Bundesrat podjął decyzje dotyczące obowiązującego reżimu sanitarnego w kraju. Restrykcje będą obowiązywać od 20 grudnia do 24 stycznia i dotyczą m. in. spotkań prywatnych, czy też wjazdu do kraju.

2G w pomieszczeniach zamkniętych

We wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, w których dotychczas obowiązywała zasada 3G od poniedziałku obowiązywać będzie 2G. Zatem wstęp do restauracji, instytucji kultury, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz na wydarzenia będą miały tylko osoby zaszczepione, oraz ozdrowieńcy. Ponadto dalej obowiązuje w tych miejscach nakaz noszenia masek, a podczas spożywania posiłku trzeba zająć miejsce siedzące.

2G+

W miejscach, gdzie noszenie maski, czy zajęcie miejsca siedzącego jest niemożliwe osoby zaszczepione i ozdrowieńcy muszą przedłożyć test na koronawirusa. W przeciwnym razie nie będą miały wstępu do danego lokalu. Ta zasada dotyczy zarówno dyskotek oraz barów, jak i zajęć sportowych i kulturowych, podczas których nie nosi się maski, czyli np. w trakcie prób orkiestry dętej. Wyjątek stanowi młodzież do 16 roku życia oraz osoby, które w przeciągu ostatnich 4 miesięcy przyjęły drugą lub trzecią dawkę szczepionki, lub zachorowały na koronawirusa i wyzdrowiały.

Lokale i wydarzenia, które objęte są zasadą 2G mogą dobrowolnie zastosować 2G+. Wtedy nie ma obowiązku noszenia masek, czy zajęcia miejsca siedzącego.

Szczepionka przypominająca

Bundesrat podjął decyzję, iż dawkę przypominającą szczepienia przeciw koronawirusowi można już przyjąć 4 miesiące po przyjęciu drugiej dawki.

Test przy wjeździe

Od poniedziałku osoby zaszczepione i ozdrowieńcy wjeżdżający do Szwajcarii potrzebują tylko jednego negatywnego testu na koronawirusa. Dozwolony jest test PCR wykonany nie później niż 72 godziny oraz szybki test antygenowy wykonany nie później niż 24 godziny przed wjazdem. Natomiast od osób niezaszczepionych nadal wymagane są dwa testy – jeden przy wjeździe, drugi między czwartym a siódmym dniem po przyjeździe do kraju.

Przesunięcie zabiegów w szpitalach

Rząd zaleca także kantonom, aby w szpitalach przesunięto zabiegi, które nie są pilne. Tym sposobem służba zdrowia ma zostać trochę odciążona. Jeśli sytuacja w następnych tygodniach dramatycznie się pogorszy, to Bundesrat sam szybko na to zareaguje.

Ograniczenia dla spotkań prywatnych

Dla spotkań prywatnych, czyli m. in. imprez świątecznych obowiązuje zasada: jeśli w gronie jest co najmniej jedna osoba powyżej 16 roku życia, która nie jest zaszczepiona ani ozdrowieńcem, to limit osób dla takiego spotkania to maksymalnie 10 osób. Wliczane są w to także dzieci. W przypadku jeśli wszystkie osoby mające więcej niż 16 lat są zaszczepione lub ozdrowieńcami górna granica uczestników wynosi 30. Na zewnątrz nadal obowiązuje maksymalny limit 50 uczestników.

Wydarzenia

Dla wszelkich organizowanych imprez pod chmurką, w których udział bierze ponad 300 osób, obowiązuje zasada 3G.

Obowiązek pracy zdalnej

Po raz kolejny rząd zdecydował się wprowadzić obowiązek pracy zdalnej, aby ograniczyć kontakty społeczne. Jeśli jednak praca musi być wykonywana na terenie przedsiębiorstwa, to w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba, trzeba obowiązkowo nosić maseczki.

Obowiązkowe maski w szkołach średnich drugiego stopnia

W gimnazjach i pozostałych szkołach średnich od przyszłego tygodnia trzeba nosić maseczki. Ponadto rząd zaleca, aby kantony ten obowiązek prowadziły także dla niższych klas. Co ciekawe, wiele kantonów już taki obowiązek wprowadziło. Poza tym dla tzw. Tertiärstufe oraz niektórych zajęć edukacyjnych i egzaminów obowiązuje zasada 3G.

 Źródło: srf