Familienbeihilfe

Austria: od 1. lipca rodziny otrzymają więcej pieniędzy od państwa.

Rodzice blisko dwóch milionów dzieci otrzymają wraz z 1. lipca między 4 a 6 euro więcej miesięcznie z tytułu zasiłku rodzinnego. Organizacje prorodzinne przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem – 350 milionów euro jakie zostało udostępnione rodzinom, należy podzielić na cały okres poboru. Ponadto, podwyżki zasiłków były planowane już wcześniej lecz zostały ostatecznie wstrzymane. Poprzez naciski z zewnątrz, rząd Austrii ugiął się jednak i doszło do podwyższenia świadczeń. Także w kolejnych latach będą one sukcesywnie zwiększane – w styczniu 2016 i 2018 roku, zasiłki zwiększą się o 1,9%.

Źródło: Der Standard