Reklama

Niemcy: Jobcenter znów skrytykowane!

System wsparcia dla ponad 1,7 mln. zasiłkobiorców Hartz IV wymaga ulepszenia, co wykazała kontrola. Większość programów wsparcia dla potrzebujących „tylko przypadkiem” kończy się powodzeniem.

Ponad 1,7 mln. zasiłkobiorców Hartz IV w Niemczech jest bez pracy. Jobcenter inwestują wiele pieniędzy, by przygotować tych ludzi do powrotu na rynek. Czekają na nich kursy dodatkowe, praca tymczasowa niejako sponsorowana przez państwo czy inne przedsięwzięcia służące przywróceniu bezrobotnych do życia zawodowego. Co dalej?

Idealnym zakończeniem jest oczywiście znalezienie stałego zajęcia. Aby do tego doszło pracownicy Jobcenter są zobowiązani do informowania swoich podopiecznych o nowych programach, uzupełniania ich profilu zawodowego oraz ustalania z nimi strategii szukania pracy. Federalny Urząd Pracy mówi wtedy o „zarządzaniu absolwentami” – i właśnie w tym tkwi cały problem, ponieważ wszystko to najwyraźniej funkcjonuje tylko w sferze teoretycznej. Z doniesień „Süddeutsche Zeitung” wynika, że cały system wymaga „znacznych poprawek i reform”.

W raporcie czytamy, że programy wsparcia kończą się powodzeniem „tylko przypadkiem” – większość kosztownych i wymagających zaangażowania świadczeniobiorców przedsięwzięć nie prowadzi do sukcesu. Specjaliści mówią o „zmarnowanych pieniądzach”, a te są rzeczywiście niemałe – na opłacenie pracy tymczasowej potrzeba średnio 700 euro, natomiast na dalsze kształcenie 6 000 euro.

Podczas kontroli z końcem 2015 roku przyjrzano się 500 przypadkom i stwierdzono, że w wielu placówkach Jobcenter w ogóle nie zarejestrowano nowych osiągnięć świadczeniobiorców, co nie tylko nie polepszyło ich atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców, ale też wpłynęło negatywnie na motywację. Brakuje również konsekwentnego doradztwa, biorącego pod uwagę nowo zdobyte umiejętności.

Raport Federalnej Izby Rozrachunkowej nie uwzględnia, w jaki sposób przeciążenie pracą, fluktuacja i warunki pracy w Jobcenter wpływają na wywiązywanie się pracowników z ich obowiązków. W zamian urząd stawia sobie pytanie o wystarczającą motywację kierownictwa do rzetelniejszego wykonywania swoich obowiązków.

Źródło:  Süddeutsche Zeitung

Foto By Foto: Bernd Schwabe in Hannover (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons