Reklama

Niemcy: Pomoc socjalna dla migrantów z UE dopiero po pięciu latach!

Obywatele państw członkowskich, którzy zdecydują się na wyjazd do Niemiec i nie znajdą pracy otrzymają Hartz IV lub pomoc socjalną dopiero po pięciu latach pobytu. Bundestag uchwalił odpowiednią ustawę.


„Kto tu mieszka, pracuje i opłaca składki, ten ma uzasadnione prawo do otrzymania wsparcia z naszego systemu socjalnego”, mówiła Minister Pracy Andrea Nahles dwa miesiące temu. „W innym wypadku osoby te mogą zawsze wrócić do swojego kraju i tam szukać pomocy.”

Teraz to już niemal pewne – Bundestag ograniczył pomoc socjalną dla migrantów z krajów członkowskich. W przyszłości otrzymają ją dopiero po pięciu latach przebywania na terenie Niemiec, chyba że podejmą pracę, założą działalność gospodarczą lub opłacali składki wcześniej. Parlament uchwalił stosowną ustawę w zeszły czwartek. Teraz niezbędna jest tylko zgoda Bundesratu.

Projekt ustawy został zatwierdzony już w październiku. Wcześniej ustalono, że migranci z krajów UE otrzymają wsparcie socjalne już po sześciu miesiącach pobytu w Niemczech. Koalicja postanowiła zmienić prawo, by odciążyć miasta i gminy.

Po reformie migranci otrzymają pomoc przez maksymalnie jeden miesiąc – aby umożliwić im powrót do rodzimego kraju.

Źródło: FAZ