Reklama

Niemcy: Hartz IV można stracić szybciej!

W przyszłości Jobcenter będą mogły szybciej i łatwiej obciąć zasiłek Hartz IV. Stanie się tak na przykład, gdy świadczeniobiorca nie złoży wniosku o inną pomoc socjalną.

Jak donosi gazeta „Bild“, Federalny Urząd Pracy chce szybciej karać ludzi, którzy nie ubiegają się o inne świadczenia pomocy socjalnej, mimo że im przysługują. Jobcenter będą miały obowiązek poinformować świadczeniobiorców o konsekwencjach.

Dotychczas Jobcenter nie potrafiły ukarać tych osób, które ubiegają się wpierw o Hartz IV, zamiast o inne świadczenia, które im przysługują – choć taki jest ich obowiązek. Nowa regulacja położy temu kres. Głównie rzecz rozchodzi się o możliwość pomniejszenia zasiłku Hartz IV o np. zasiłek wychowawczy Kindergeld. Pobierając z kolei zasiłek chorobowy, Hartz IV może w ogóle nie przysługiwać.

Źródło: Focus

By Fridolin freudenfett (Peter Kuley) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons