Reklama

Coraz mniej uczniów otrzymuje stypendium socjalne

Reforma federalnej ustawy stypendialnej, której celem jest zwiększenie liczby osób otrzymujących pomoc finansową, ma efekt odwrotny od zamierzonego. Federalny Urząd Statystyczny przedstawił także średnią kwotę pieniędzy przeznaczaną na uczących się.

Liczba uczniów i studentów otrzymujących stypendium socjalne jest w Niemczech coraz mniejsza. W 2016 roku tylko 823 tys. osób otrzymało pomoc finansową od państwa, co oznacza spadek w wysokości 5,5% w stosunku do roku poprzedniego. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, w 2016 roku 239 tys. uczniów i 583 tys. studentów zostało wspartych przez państwo.

Stypendium dla studentów wynosiło średnio 464 euro. Uczniowie otrzymywali trochę mniej, bowiem 436 euro. Najwyższą stawkę 735 euro otrzymywało zaledwie 48% studentów. Z danych wynika także, że jedynie 28% z nich mieszkało jeszcze w domu rodzinnym, większość wynajmuje już własne cztery kąty.

Od 2015 roku to federacja finansuje stypendia socjalne dla uczniów i studentów, a nie poszczególne landy. Ich roczny koszt wynosi w sumie ponad miliard euro. Reforma, którą wprowadzono wraz z rozpoczęciem semestru zimowego 2016/2017 miała na celu wspomóc większą liczbę uczących się. Mimo wszystko państwo wydało w roku poprzednim o 102 miliony mniej niż w 2015, a całkowita kwota wynosiła 2,9 miliarda euro. Uczniowie otrzymali w sumie 0,8 miliarda euro (-43 miliony euro), zaś studentom wypłacono 2,1 miliarda euro (-59 milionów euro).

Źródło: faz.net