Czy to koniec abonamentu Billag w Szwajcarii?

Coraz więcej osób popiera inicjatywę znoszącą abonament radiowo-telewizyjny Billag. Rada Narodowa podjęła ostatnio dyskusję na ten temat.

Aż 69 szwajcarskich posłów zapisało się na listę mówców, by wypowiedzieć się na temat podatku Billag. W rządzie, jak i w społeczeństwie, dyskutuje się bowiem o jego zniesieniu. Ośrodek badania opinii publicznej Demoscope zapytał w zeszłym tygodniu tysiąc mieszkańców Szwajcarii czy chcieliby likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wyniki pokazały, że 47% ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak". 37% osób było za odrzuceniem ustawy likwidującej podatek. 16% nie miało zdania.

Powodem przyjęcia inicjatywy No Billag jest dla wielu możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, a 16% jest za generalnym zniesieniem wszystkich obowiązkowych opłat. Przeciwnicy projektu podali, że nie chcą nic zmieniać w panującym podziale lub boją się spadku jakości emitowanych programów. Jedną z propozycji mającą udobruchać obydwie strony byłoby zaniżenie abonamentu radiowo-telewizyjnego przykładowo o 20%.

Podczas debaty w Radzie Narodowej odrzucono jednak inicjatywę, jak i jej alternatywy. Po 20 godzinach burzliwej dyskusji 122 rządzących zagłosowało przeciwko No Billag. Decydujący głos będzie należał jednak do szwajcarskiego społeczeństwa, które wyrazi swoje zdanie w referendum.

Źródło: 20min.ch