X

Coraz więcej ofert na szwajcarskim rynku pracy

Ich liczba zwiększyła się prawie dwukrotnie!

Wprowadzony 1 lipca 2018 roku obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy doprowadził do ogromnego wzrostu zameldowanych posad w Regionalnych Centrach Pośrednictwa Pracy (RAV). „Obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy zanotował świetny początek” stwierdził Boris Zürcher z Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (Seco). Liczba wolnych posad w RAV zwiększyła się w lipcu z 13.150 do 30.004, z czego 14.282 podlegało obowiązkowi meldunku. Mimo że spodziewano się wzrostu, to nikt nie liczył jednak, że będzie on tak duży. Co ciekawe, zgłoszonych zostało aż 2.000 wakatów w branżach, które nie podlegały obowiązkowi.

Na dzień dzisiejszy trudno jednak ocenić, czy nowe prawo okaże się skuteczne i dobre dla rynku pracy. Seco stworzy dokładną analizę dopiero po 12 miesiącach od momentu wprowadzenia zmian. Warto wspomnieć, że obowiązek zgłaszania nieobsadzonych posad wprowadzono w ramach programu „Inländervorrang light”, którego celem jest zapewnienie zatrudnienia przede wszystkim mieszkańcom Szwajcarii. Dotyczy to jednak jedynie branż, w których stopa bezrobocia wynosi poniżej 8%.

Źródło: 20min.ch