X

Polscy kierowcy tirów muszą otrzymywać niemiecką płacę minimalną

Wyrok w tej sprawie wydał sąd w Berlinie.

Niemiecki sąd nie miał w tej sprawie wątpliwości - pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w Niemczech, ale wykonują na terenie RFN swoją pracę, muszą być wynagradzani zgodnie z niemiecką ustawą o płacy minimalnej (niem. Mindestlohn). Dotyczy to również sytuacji w których praca jest wykonywana jedynie w krótkim okresie czasu, co jest częstym zjawiskiem w przypadku kierowców tirów.

Sędziowie uznali, że obowiązek wypłacania płacy minimalnej nie jest sprzeczny ani z prawej europejskim ani z konstytucją. Tym samym pozwy złożone przez polskich spedytorów zostały oddalony. Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze jednak prawomocny.