X

Płaca minimalna w Austrii i w Europie

Rząd austriacki rozważa wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego. Ile zarabiają jednak mieszkańcy kraju w porównaniu z innymi państwami europejskimi?

Aktualnie nie ma w Austrii ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Rząd doszedł jednak do porozumienia, że od 2020 roku we wszystkich zbiorowych układach pracy znajdzie się zapis, który zapewni osobom pracującym w kraju minimum 1500 euro miesięcznie. Partia SPÖ chce nawet, by kwota ta wynosiła 1700 euro miesięcznie.

Jednak jak zarobki w Austrii wypadają na tle wynagrodzeń w innych państwach europejskich? Odpowiedzią na to pytanie zajęła się Fundacja im. Hansa Böcklera. W raporcie obliczono, że osoby pracujące w kraju spędzają w pracy średnio 39 godzin tygodniowo. Po założeniu, że otrzymują wynagrodzenie o wysokości 1500 euro i 14 wypłat rocznie, obliczono, że stawka godzinowa wynosi 10,35 euro.

W porównaniu z zarobkami w innych krajach Unii Europejskiej Austria zapewnia stosunkowo dobre wynagrodzenie. Na najwięcej pieniędzy za godzinę mogą liczyć mieszkańcy Luksemburga (11,97 euro), Francji (10,03 euro) oraz Holandii (9,91). Po wprowadzeniu stawki minimalnej w Austrii kraj znajdzie się więc w czołówce. Należy jednak pamiętać, że w takich państwach jak Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Włochy i Szwajcarii nie ma ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Państwa te nie zostały wzięte więc pod uwagę w badaniu Fundacji.

Najmniej zarabiają natomiast mieszkańcy Mołdawii i Ukrainy. W obu państwach stawka minimalna ma wysokość jedynie 0,78 euro. Także w Rosji (0,88 euro) i Albanii (1,17) stawki są stosunkowo niskie.

Źródło: heute