X
Reklama

Niemcy: Koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

Żółty papierek, który dotychczas zapewniał niemieckim pracownikom zwolnienie lekarskie, zostanie wycofany. Projekt rządu przewiduje, że od 2021 roku wprowadzone zostanie elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Projekt ustawy niemieckiego Ministra Gospodarki, Petera Altmeiera przewiduje rezygnację z papierowej formy zwolnień lekarskich i zastąpienie jej elektroniczną wersją L4. Aktualnie osoba chora otrzymuje od lekarza żółty papierek ze zwolnieniem. Następnie lekarz musi wysłać jeszcze dokument do pracodawcy i kasy chorych, jak i włożyć papierową kopię do akt pacjenta. E-zwolnienie lekarskie oznaczałoby więc mniej biurokracji.

W kasie chorych Techniker Krankenkasse wdrożono już projekt pilotażowy wprowadzający cyfrowe L4. W przyszłości taka forma ma dotyczyć wszystkich osób objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Minister Zdrowia, Jens Spahn zainicjował już projekt, dzięki któremu od 2021 roku zaświadczenia o niezdolności do pracy będą wysyłane przez lekarzy do kas chorych jedynie elektronicznie. Z aktualnych informacji wynika, że od 2021 roku także pracodawcy będą informowani o niezdolności do pracy zatrudnionego tą drogą. Poza cyfrowym zwolnieniem lekarskim ma zostać wprowadzonych więcej środków, których celem będzie zmniejszenie biurokracji w kraju.

Taka zmiana oznacza, że pracownik nie musi już przynosić pracodawcy żółtego papierka, ten zostanie bowiem dosłany elektronicznie. Nie zmienia to jednak faktu, że o niezdolności do pracy należy poinformować przełożonego jak najszybciej. Odpada jedynie obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy, ponieważ te dotrze do pracy elektronicznie. W takiej sytuacji pracodawca może jednak zażądać L4 już od pierwszego dnia zwolnienia. Warto także pamiętać, że w elektronicznym L4 nie znajdą się żadne informacje o diagnozie. Są to informacje poufne, do których dostęp ma jedynie lekarz i chory. 

Źródło: spiegel