X

Opolskie forum: dyskutowano na tematy ważne dla przedsiębiorców

Nasi reporterzy pojawili się na konferencji organizowanej przez Opolską Lożę BCC oraz Inicjatywę Mobilności Pracy. Forum odwiedziła liczna grupa przedsiębiorców, którzy dyskutowali z specjalistami m.in. o zagadnieniach związanych z delegowaniem pracowników czy płacą minimalną w RFN.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Kuliś, Stefan Schwarz, Dawid Seifert, Marek Bienio

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Kuliś, Stefan Schwarz, Dawid Seifert, Marek Bienio

 

Forum rozpoczęło się od prelekcji eksperta – dr. Marka Bienio, który przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze zagadnienia związane z delegowaniem pracowników za granicę oraz kwestie związane z dyrektywą wdrożeniową 2014/67/UE.

Z kolei Iwona Szwed (Arena 561) podczas swojej prelekcji mówiła o płacy minimalnej w Niemczech i jej wpływie na branżę transportową. Później odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów, w której udział wzięli: Grzegorz Kuliś (weegree), Stefan Schwarz (IMP), Marta Zięba-Szklarska (OKAP) oraz dr Marek Bienio.

Na spotkaniu pojawił się również prezydent Opola - Arkadiusz Wiśniewski.

Nam udało się porozmawiać z Stefanem Schwarzem z Inicjatywy Mobilności Pracy oraz Grzegorzem Kulisiem, jednym z organizatorów spotkania.


Stefan SchwarzCzego spodziewa się Pan po dzisiejszym spotkaniu, jaki jest jego cel dla Pana oraz organizacji, którą Pan reprezentuje?

Stefan Schwarz: Z punktu widzenia inicjatywy, dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z  serii spotkań, które prowadzimy z przedsiębiorcami. Ich celem jest wyposażenie polskich przedsiębiorców w wiedzę na temat dosyć skomplikowanego europejskiego prawa regulującego delegowanie pracowników. Polska jest potentatem w tym zakresie, a prawo jest bardzo skomplikowane. Wszelkie naruszenia prawa przez państwa członkowskie przyjmujące pracowników są eksploatowane i często wykorzystywanie przeciwko pojedynczemu przedsiębiorcy, jak również przeciwko całej idei swobody świadczenia usług, dlatego też wiedza, którą można posiąść poprzez spotkanie, jest niezbędna do tego, by zarówno sami przedsiębiorcy byli bezpieczni, jak i cały system.

Wspomniał Pan o tym, że dzisiejsze forum jest jednym z serii spotkań. Czy cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, czy wolą oni szukać informacji na własną rękę, np. w Internecie?

Wiedza na temat delegowania, na którą składają się prawo podatkowe, ubezpieczeniowe, koordynacja systemu zabezpieczenia, Konstytucja Unijna - art. 56, jest bardzo ważna. Tak naprawdę każdy z tych obszarów jest kontrowersyjny, a nawet niejednoznaczny, więc w Internecie ciężko znaleźć dobre informacje na ten temat. Prawdę mówiąc, grono specjalistów zajmujących się tą tematyką jest bardzo wąskie, więc ciężko jest szukać tej wiedzy w Internecie, ciężko też ją kupić za pieniądze w związku z czym staramy się zainteresować przedsiębiorców oraz samych prawników czy nawet firmy doradcze tym tematem, tak by zapewniali oni właściwy suport i bezpieczeństwo firmom, przykładowo w sporach z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi, które nierzadko przecież przegrywamy.

Dlaczego człowiek z tak ogromną wiedzą, z tak dużego miasta, jakim jest Kraków, przyjeżdża do Opola, które uchodzi za swoistą prowincję? Jak dużą rolę odgrywa region w całym systemie?

Opole było liderem w zakresie ilości druków A1 wystawianych przez ZUS. W tym momencie jest nim Kraków, ale to nie dlatego, że więcej przedsiębiorców pochodzi z Krakowa, tylko po prostu przedsiębiorcy przenoszą siedziby do oddziałów ZUS, które są bardziej przychylne i bardziej skore do współpracy. Z kolei Opole było zawsze zagłębiem eksportu i ,nie wchodząc już w historyczne zawiłości, to z Opolem kojarzymy właśnie eksport usług.

Przejdźmy do tematu płacy minimalnej. Jaki wpływ ma nowa regulacja na rynek opiekunek?

Rynek opiekunek jest bardzo specyficzny, gdyż do tej pory nie istniało żadne minimum, nie obowiązały również zbiorowe układy pracy. Niedawno wprowadzona płaca minimalna jest zatem pierwszą w historii tej branży. Druga rzecz to kwestia interpretacji tego prawa w kontekście tak specyficznej usługi jak opieka, gdzie miejsce zamieszkania jest również miejscem pracy. Jak się okazało podobna specyfika cechuje transport. Moim zdaniem Niemcy doszli do takiego punktu, gdzie sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak płaca minimalna odbiła się na rynku, ciężko jednoznacznie stwierdzić. Faktem jest, że minimum trzeba spełnić, a do nowego prawa trzeba się dostosować, co firmy sukcesywnie czynią. Hipotez i metod jak przemodelować działalność jest kilka, ale która jest prawdziwa – zweryfikują to kraje związkowe. Przykład  to nasza polska stała dieta delegacyjna, która według Niemiec nie była częścią płacy minimalnej. Po chwili okazało się, że Trybunał orzekł, że jednak jest. W związku z tym ciężko jest stosować prawo, które tak naprawdę zmienia się w trakcie gry i nikt nie wie jakie ono do końca jest.

W prasie zagranicznej pojawiły się informacje, że w związku z ustawową płacą minimalną wzrósł szary sektor gospodarki. Jak Pan się do tego ustosunkuje, jak Pan myśli, dlaczego tak się dzieje?

Znając Niemcy, wydaje mi się, że akurat tam ten szary sektor nigdy nie będzie dominujący. Tym bardziej, że podwoili ilość inspektorów i niemiecka minister pracy mówi, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej za naruszenia przepisów związanych z płacą minimalną. W Polsce szara strefa na pewno by wzrosła, natomiast tam raczej nie. Ciężko mi powiedzieć, jakie to będzie miało długofalowe skutki. Niemcy sami mówią, że dla niemieckiej gospodarki będzie to miało skutki bardzo negatywne. Znając także rynek francuski, mogę powiedzieć, że Francuzi zawsze zazdrościli Niemcom braku płacy minimalnej, ale też oskarżali ich dumping. Niemcy wprowadzając płacę minimalna, tak naprawdę stracili swoją przewagę względem Francji, której przemysł mięsny właśnie przez brak płacy minimalnej i delegowanie przeniósł się do Niemiec. Jeśli chodzi o przyczynę wzrostu szarego sektora –to wejście socjalistów, dla których jest to fundament istnienia.

Chciałem zapytać jeszcze Pana, Panie Grzegorzu jako organizatora – skąd pomysł na zorganizowanie takiego spotkania, forum?

Grzegorz Kuliś: Pomysł jest swoistym ukłonem w stronę działań Inicjatywy Mobilności Pracy, w której funkcjonowanie -  przyznam szczerze - osobiście na początku nie wierzyłem. Pomysł jest także podziękowaniem za działania europosłanki Danuty Jazłowieckiej, która naprawdę bardzo dużo zrobiła i robi dla ochrony polskich interesów w Unii Europejskiej. Poprzez dzisiejsze spotkanie chcemy zbliżyć do siebie dwie duże i jakże ważne organizacje dla pozytywnego lobbingu delegowania pracowników, jakimi są BCC i Inicjatywa Mobilności Pracy.

Co zyskali przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w forum?

Przede wszystkim niesamowity support merytoryczny. Byli z nami zarówno praktycy, jak i ludzie z środowisk akademickich – np. dr Marek Bienio, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o procesy delegowania z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i merytorycznym skrzydłem Inicjatywy Mobilności Pracy. Wiele zyskały przede wszystkim  firmy delegujące, bo było to niejako założeniem pierwszego opolskiego forum. Zyskały również firmy transportowe, które były licznie reprezentowane. Przez wzgląd na nich jednym z kluczowych punktów dyskusji były tematy związane z procesem legislacyjnym, który toczył się w Niemczech w zeszłym roku, a wszedł w życie z początkiem stycznia. Innymi słowy - wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie osiem i pół euro brutto.

Dlaczego właśnie teraz, w tym momencie, właśnie ta konferencja, i właśnie tutaj? Jest to związane z płacą minimalną?  

Płaca minimalna była kropką nad „i”. Bez wątpienia była też jednym z powodów, dla których zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie. Dyrektywa wdrożeniowa na pewno jest kolejnym. Uznaliśmy, że warto się spotkać, porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, gdyż będzie to korzyścią dla wszystkich.