22 lata Caritasu

Mija dwudziesta druga rocznica powołania do życia stacji opieki „Caritas”. Pierwsza z nich została poświęcona 10 października 1992 roku w Dobrzeniu Wielkim, a druga osiem dni później w Kolonowskiem. Dzięki staraniom biskupa  Alfonsa Nossola oraz działającego w jego imieniu księdza Wolfganga Globischa, został stworzony nowoczesny i alternatywny wobec państwowej służby zdrowia system usług opiekuńczo-medycznych. Obecnie na terenie Diecezji Opolskiej działają 54 stacje, które zostały kiedyś wyposażone przez rząd RFN, a obecnie działają dzięki wsparciu budżetów gmin oraz środkom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pielęgniarki „Caritasu” opiekują się pacjentami leżącymi i wymagającymi specjalistycznych zabiegów, prowadzą podstawową opieką zdrowotną i codziennie docierają do setek schorowanych osób, wymagających zastrzyków, wymiany opatrunków i kroplówek. Pomagają w diagnostyce, udzielają doradztwa medycznego, pomocy paliatywnej i prowadzą gabinety rehabilitacyjne. Starają się docierać do schorowanych seniorów, którym coraz częściej, na skutek wyjazdów zagranicznych ich najbliższych, doskwiera samotność. Nie są jednak w stanie zastąpić starzejącym się rodzicom ukochanych dzieci i wnuków.

Józef Kotyś