Pustostany

W ostatnim czasie lokalna prasa przytoczyła dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika że na Opolszczyźnie spada liczba budowanych mieszkań. Przyczyn jest kilka: pogłębiony przez wyjazdy zagraniczne niż demograficzny, brak wsparcia ze strony państwa dla młodych rodzin oraz trudny dostęp do kredytów. Zdaniem profesora Romualda Jończego, na skuteczną walkę z depopulacją największe szanse ma w naszym regionie miasto Opole wraz otaczającymi je gminami, do których chętnie wyprowadzają się mieszkańcy blokowisk.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie w ciągu siedmiu ostatnich lat  systematycznie ubywa wolnych mieszkań. Jest ich obecnie 653 tysiące, czyli o 35 tysięcy mniej niż rok temu. Najtrudniej o znalezienie dachu nad głową w Monachium, Hamburgu, Münster, Darmstadt i we Frankfurcie nad Menem, a najłatwiej w Chemnitz.

Józef Kotyś