Niemieckie i polskie przedsiębiorczynie - raport

W publikacji Deutsche Unternehmerinnen in Polen und Polonische Unternehmerinnen in Deutschland. Sozio-kulturelle Phänomene der Europäisierung im Vergleich (Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce i polskie przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie przyczyn i skutków działań przedsiębiorczych) przedstawiono wyniki badań uzyskane w ramach międzynarodowego projektu Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce vs. polskie przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji, sfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Realizacji projektu podjęła się polsko-niemiecka grupa naukowców reprezentujących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Fachhochschule des Mittelstands w Bielefeld.

Przedsiębiorczość kobiet to ważne wyzwanie współczesnych społeczeństw, a jednocześnie złożone zjawisko. Z jednej strony jest tu wyraźny kontekst ekonomiczny, a z drugiej podejmowanie działalności na własny rachunek przez kobiety i wchodzenie w rolę właścicielek firm jest mocno uwarunkowane kulturowo. Kraje, które dają szansę wszystkim swoim obywatelom (także kobietom), by ujawnili swoje możliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, odnotowują szybki wzrost ekonomiczny. Wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w kobietach można uznać za źródło wzrostu dobrobytu społeczeństw.

Obie badane grupy kobiet (polskie przedsiębiorczynie w Niemczech i niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce) mają pozytywny obraz kobiecej przedsiębiorczości. Prezentują się jako osoby dążące do osiągnięcia sukcesu i samodzielne. Zdefiniowały one także wspólne kompetencje typowe dla kobiecej przedsiębiorczości jak umiejętność dążenia do celu i zdolności organizacyjne, stanowiące podstawę ich samodzielnej, wytrwałej działalności gospodarczej. Obie grupy oceniają swoją sytuację zarówno w porównaniu z rodzimymi przedsiębiorczyniami, jak i z przedsiębiorcami jako gorszą.

Polskie i niemieckie przedsiębiorczynie postrzegają swoją płeć oraz status migrantki jako przeszkodę na drodze do sukcesu w biznesie. Ich pewność siebie i wytrwałość mogą pozostawać w ścisłym związku z trudnymi  warunkami, w jakich przyszło im działać jako przedsiębiorczyniom – migrantkom.

 

Dr hab. Renata Marks-Bielska


Cały raport dostępny w formacie pdf:

PPP