X

Siła przedsiębiorstw rodzinnych

Doświadczenia ostatnich lat i kryzys gospodarczy pokazały siłę przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie ze względu na brak pogoni za szybkim zyskiem i umiarkowaną gotowością do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 60% wszystkich europejskich firm oraz zapewniają 40-50% miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE. Mimo, że mają tak istotne znaczenie dla naszej gospodarki, w polityce europejskiej poświęca im się niewiele uwagi. W 2009 roku Komisja Europejska podjęła próbę opracowania definicji przedsiębiorstw rodzinnych, jednak ze względu na znaczące różnice w państwach członkowskich nie udało się ustalić jednolitego podejścia, które byłoby prawnie wiążące. Od zakończenia prac grupy ekspertów Komisji Europejskiej minęło już 6 lat. Najwyższy więc czas, aby ponownie skupić uwagę na tej ważnej grupie przedsiębiorstw.

Wydaje się jednak, że poza odpowiednim uregulowaniem krajowych kwestii podatkowych, firmy rodzinne nie potrzebują dodatkowych rozwiązań legislacyjnych. Ważniejsze jest stworzenie im odpowiedniego otoczenia, w którym będą mogły sprawnie funkcjonować i się rozwijać, a także udzielanie wsparcia tam, gdzie w danym momencie jest ono niezbędne. Z pewnością pomocne byłoby wprowadzenie ulg podatkowych związanych z finansowaniem przedsiębiorstw rodzinnych ze środków własnych i sukcesją, ograniczenie obciążeń administracyjnych, a także wprowadzenie zachęt do tego, aby właściciele stale szkolili się w zakresie administracji i zarządzania firmą.

Szczególnie ważne jest utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa, a wiec przekazanie firmy innym członkom rodziny. Często niestety brak jest świadomości, że potencjalnego "spadkobiercę" należy przygotować już na kilka lat przed przekazaniem przedsiębiorstwa. Każdego roku w Unii Europejskiej dochodzi do przeniesienia własności około 450 tysięcy przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest ponad 2 miliony pracowników. Ważne jest, aby operacje te w 100% zakończyły się sukcesem.