X

Zwolnienie lekarskie zamiast urlopu (Austria)

Zachorowałem tuż przed planowanym urlopem. Czy w takim wypadku mogę z niego zrezygnować?

Mając na uwadze, że czas urlopu zawsze ustalany jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, należy pamiętać, że nie można jednostronnie zrezygnować z urlopu lub dokonać zmian. Dotyczy to zarówno terminu rozpoczęcia urlopu, jak i czasu jego trwania. Z tego powodu też jako pracownik możesz wykorzystać swój urlop, nawet kiedy zachorujesz tuż przed jego rozpoczęciem. Później możesz przejść bezpośrednio z zwolnienia lekarskiego na urlop.

W świetle prawa dopuszczalne jest odstąpienie od zaplanowanego urlopu tylko dla zaistnienia szczególnych okoliczności. W tym przypadku możliwe było by anulowanie urlopu, gdyby już przed jego rozpoczęciem było wiadomo, że chorobowe nałoży się przynajmniej częściowo na wcześniej zaplanowany odpoczynek od pracy.

Poinformuj pracodawcę

W przypadku, gdy otrzymasz zwolnienie lekarskie, które pokryje się z czasem trwania zaplanowanego urlopu, najlepiej, byś poinformował pracodawcę czy chcesz zrezygnować z urlopu, czy przejść ze zwolnienia lekarskiego bezpośrednio na urlop.