X

Austria: Elektroniczne Akta Zdrowotne ELGA - podstawowe informacje

Elektroniczne Akta Zdrowotne („ELGA“ – Elektronische Gesundheitsakte) to elektroniczny system informatyczny, gromadzący dane zdrowotne i udostępniający je służbom zdrowia przynależącym do ELGA. Głównym celem jest zagwarantowanie dostępu do informacji, który byłby niezależny od miejsca i czasu.

Do danych magazynowanych przez system ELGA należą e-oświadczenia oraz dane dotyczące leków. Do e-oświadczeń należą z kolei:

- karty leczenia szpitalnego

- wyniki badań laboratoryjnych

- inne wyniki diagnostyczne

 

Do ELGA dostęp mają następujące służby zdrowia:

- szpitale, placówki lecznicze, ambulatoria

- zameldowani lekarze i lekarki

- apteki

- placówki opieki

- stomatolodzy

Placówki służby zdrowia korzystające z ELGA mają tylko wgląd do danych pacjentów, którymi się zajmują. Po identyfikacji w systemie, członkowie mają dostęp do danych przez 28 dni. Apteki mogą sprawdzić tylko dane dotyczące leków i mają na to dwie godziny czasu od momentu zalogowania się. Inne informacje na temat pacjentów są dla nich niedostępne.

Portal ELGA, infolinia oraz organ odwoławczy ELGA funkcjonują od 2014 roku. W grudniu 2015 do współpracy z ELGA dołączyły szpitale we Wiedniu i Styrii. W kolejnej fazie, do programu dołączy Dolna Austria oraz szpitale AUVA. Jesienią dołączą pozostałe placówki.

Równolegle trwają przygotowania do dopasowania systemów kart elektronicznych oraz ubezpieczenia socjalnego, aby apteki oraz lekarze mogli korzystać z systemu ELGA od jesieni 2016.

Dostępu do danych ELGA nie mają ubezpieczalnie, pracodawcy, urzędy, jak również rzeczoznawcy i niektóre grupy lekarzy – np. lekarze szkolni. Poprzez system protokołów łatwo sprawdzić kto i kiedy korzystał z jakich danych. Wszystkie ruchy w systemie są monitorowane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gesundheit.gv.at, jak również na stronie ELGA (elga.gv.at).

Informacji można też zaczerpnąć pod numerem telefonu 050/124 4411 od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 19:00.