X

Austria: Wypłacanie urlopu

Przy zakończeniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pozostałego urlopu (Urlaubsersatzleistung). Niewybrany urlop przypadający na trwający rok kalendarzowy należy wypłacić proporcjonalnie – już wybrane dni urlopowe zostają zatem odliczone. Z kolei urlop z minionych lat, który nie uległ jeszcze przedawnieniu należy wypłacić w całości.

Co dzieje się, jeżeli pracownik wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługuje? (aliquoter Urlaub)

Jeżeli w momencie wygaśnięcia stosunku pracy okazuje się, że pracownik wykorzystał więcej dni urlopowych niż mu przysługiwało, nie oznacza to, że musi zwrócić otrzymywane wtedy wynagrodzenie (Urlaubsentgeld). Jest to obowiązkiem tylko wtedy, gdy stosunek pracy ustaje na skutek zawinionego zwolnienia z pracy (verschuldete Entlassung).

Wysokość należności za niewykorzystany urlop (Urlaubsersatzleistung)

Kwota, jaką pracodawca wypłaci w zamian za niewykorzystany urlop, jest uzależniona od ilości dni urlopowych, jak również wysokości wynagrodzenia.

Urlop w przeliczeniu na dni robocze

Pracownikowi przysługuje 30 dni roboczych (Arbeitstage) urlopu (na 52 tygodnie). Bierze się to z następujących przeliczeń: 365 dni kalendarzowych mnożymy razy przepracowane dni robocze i odejmujemy wybrane dni urlopowe.

Jak obliczyć, ile powinien wypłacić pracodawca za niewykorzystany urlop?

Wzór: Wynagrodzenie miesięczne (Monatsentgelt) + 1/12 dodatku urlopowego (Urlabiszuschuss) + 1/12 dodatku świątecznego (Weihnachtsremuneration) / 26 (podczas przeliczania na dni robocze) x liczba wyliczonych dni urlopowych.

Przez „wynagrodzenie miesięczne“ należy rozumieć regularną wypłatę miesięczną. Prócz bazowego wynagrodzenia wliczają się w nią średnia otrzymana za przepracowane nadgodziny, premie itp. z ostatnich trzynastu przepracowanych tygodni.

Uwaga! Pracowników branży budowlanej obowiązują inne zasady!