X

Austria: Jak zachowywać się podczas chorobowego?

Będąc na chorobowym, nie raz pewnie zadawałeś sobie pytanie czy możesz pójść do sklepu lub restauracji nie ryzykując utratą pracy. Czy rzeczywiście istnieje taka możliwość?

Nie każda choroba oznacza, że mamy prawo pójść na zwolnienie lekarskie. Specjaliści podkreślają, że z takiej opcji można skorzystać tylko wtedy, gdy choroba lub skutek wypadku mają wpływ na naszą pracę. W praktyce oznacza to tyle, że nie każda drobnostka uprawnia do zwolnienia lekarskiego. Warto o tym pamiętać.  

Zgłoś problem pracodawcy

Jeżeli rzeczywiście jesteś zbyt chory, by pracować, musisz czym prędzej zgłosić to swojemu pracodawcy. Najlepiej wykonać do niego telefon przed rozpoczęciem dnia pracy, a następnie zająć się poszukiwaniem lekarza, który potwierdzi Twoją niezdolność do pracy.

Zostań w łóżku, jeżeli Ci każą

Zasady są proste. Możesz robić tylko to, co działa na korzyść Twojego stanu zdrowia, a nie to, co go pogorszy. Zalecenia lekarza są uzależnione od rodzaju choroby. W przypadku grypy powinieneś udać się tylko do lekarza, apteki i tylko na absolutnie niezbędne zakupy. Lepiej zrezygnować w tym czasie z wyjść do restauracji czy kina. Jeżeli natomiast masz złamaną rękę nic nie stoi na przeszkodzie, byś wychodził z domu.

Przedłóż zaświadczenie lekarskie tylko wtedy, kiedy szef Cię o to poprosi

Pracownik jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego (ärztliche Bestätigung) pracodawcy tylko wtedy, gdy o to poprosi. Postanowienia umowy wymagające od pracownika przedkładania decyzji lekarskiej za każdym razem, nie zastępują prośby ze strony pracodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, że pracodawca może zażądać zaświadczenia nawet jeżeli chorowałeś tylko jeden dzień. Przeświadczenie, że dokument należy przedłożyć pracodawcy dopiero po trzech dniach nieobecności w pracy, jest błędne.

Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o rozpoczęciu choroby, jej przyczynie oraz przewidywanym czasie trwania. Dokładny opis choroby czy diagnoza lekarska nie są wymagane.

Nie przedkładając zwolnienia lekarskiego ryzykujesz utratą wynagrodzenia

Kiedy na prośbę pracodawcy przedłożysz niepełne zaświadczenie lekarskie lub w ogóle tego nie zrobisz, musisz liczyć się z konsekwencjami. Jako pracownik musisz zdawać sobie sprawę, że nieuzasadniona nieobecność w pracy może kosztować Cię wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia za ten okres.

Zwolnienie z powodu zachowania podczas zwolnienia lekarskiego

Bardzo często zdarza się, że pracodawca podejrzewa lub obserwuje nieprawidłowe zachowanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Trudno wtedy określić czy pracownik szkodzi swojemu zdrowiu jeszcze bardziej, co mogłoby stanowić podstawę zwolnienia.

Utrata pracy przez niestosowanie się do zaleceń lekarza

Pracodawca posiada argument do zwolnienia pracownika w momencie, gdy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim podejmowane przez niego czynności utrudniają proces zdrowienia. Pracodawca musi jednak udowodnić, że rzeczywiście doszło do takiego zachowania. Samo niestosowanie się do zaleconych przez lekarza godzin wychodzenia z domu może stanowić pretekst do zwolnienia tylko wtedy, gdy wpłynęło negatywnie na proces rekonwalescencji. W sytuacjach spornych decyzje podejmuje sąd.

Pracownik musi być „pod telefonem“

W niektórych przypadkach pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim musi być dostępny dla pracodawcy. Chodzi o przypadki, kiedy pracownik posiada informacje, których nieprzekazanie zaszkodziłoby interesom firmy. Kontakt nie powinien jednak utrudniać procesu rekonwalescencji pracownika. Jeżeli pracownik nie wywiąże się z obowiązku udzielenia niezbędnych informacji w czasie chorobowego, pracodawca ma prawo go zwolnić.

Zwolnienie pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, pamiętając o zachowaniu ustalonego okresu wypowiedzenia. Decyzja w tej sprawie musi dotrzeć do adresata – niekoniecznie musi zostać przekazana osobiście.

Jeżeli pracownik posiada jeszcze prawo do otrzymywania wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu zasiłku chorobowego (Krankenentgelt).

Możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron

Pracownik traci prawo do wynagrodzenia/wypłacania zasiłku chorobowego, jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca musi być w stanie dowieść, że nie wywierał presji na pracowniku ani nie doszło do pozornego zwolnienia w celu zaprzestania wypłacania wynagrodzenia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.