X

Praca w zimnym środowisku – wszystko co musisz wiedzieć

Zdrowie pracowników jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi w jakich przychodzi im pracować. O ile granica minimalnej temperatury w biurze jest ściśle określona, w przypadku prac wykonywanych na zewnątrz takowych nie ma.

Nikogo nie powinno dziwić, że niekorzystne warunki pracy mogą prowadzić do spadku produktywności pracownika a nawet być zagrożeniem dla jego zdrowia. Dlatego w Austrii w przypadku pracowników biurowych ustalono dolną i górną granicę temperatury, jaką pracodawca powinien zagwarantować. W przypadku osób wykonujących swoją pracę na zewnątrz, takich regulacji nie ma. Innymi słowy, nawet termometr wskazujący -20 stopni Celsjusza, nie jest powodem, dla którego nie trzeba przyjść do pracy. Warto jednak pamiętać, że to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpieczeństwa i ochrony jego zdrowia. Koszty ponoszone z tego tytułu również nie powinny obciążać zatrudnionej osoby.

Temperatura w miejscu pracy

W Austrii pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności od wykonywanych przez pracownika czynności i jego obciążenia. I tak temperatura powinna wahać się między 9 a 25 °C, jeśli mamy do czynienia z niskim obciążeniem fizycznym pracownika. Dla normalnego obciążenia fizycznego powinno to być z kolei między 18 a 24 °C przy pracach z dużym obciążeniem fizycznym co najmniej 12 °C. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, również i tu mamy do czynienia z wyjątkami od reguły. Zasadniczo chodzi o przypadki, w których niższa temperatura jest wymagana w powodów techniczno-produkcyjnych. Wtedy jednak pracodawca jest zobligowany do zapewnienia swoim pracownikom komfortu pracy i ochrony przed skutkami pracy w niekorzystnych warunkach.

Praca na zewnątrz

Warto jeszcze raz podkreślić, że w tym przypadku zasadniczo nie obowiązują żadne granice temperatur. Pracodawcy są jednak zobowiązaniu do rozpoznania i ocenienia zagrożeń oraz obciążeń pracowników w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami. Jeśli zachodzi taka potrzeba, firma jest zobligowana do podjęcia i udokumentowania podjętych kroków. Przykładowo, jeśli okaże się, że zatrudnieni potrzebują ubrań chroniących ich przed zimnem, pracodawca jest prawnie zobowiązany do ich zapewnienia. Do zapisanej w prawie tzw. ewaluacji miejsca pracy można również zaliczyć regularne przerwy na ogrzanie się, zapewnienie ciepłych napojów itd.

Pracownicy budowy w myśl tzw. ustawy o złych warunkach pogodowych, mogą nawet w ekstremalnych przypadkach na krótko zaprzestać pracy, jeśli pogoda na nią nie pozwala. Dodatkowo w kantynie znajdującej się w baraku na budowie temperatura nie powinna być niższa niż 21 °C.

Praca w zimnym środowisku

O pracy w zimnym środowisku mówimy wtedy, kiedy warunki pracy powodują nieprzyjemne uczucie chłodu lub zimna. Do takiej pracy zaliczamy m.in. prace przy produkcji, magazynowaniu oraz transporcie i sprzedaży żywności czy właśnie wspomnianą pracę na zewnątrz. Co ciekawe, praca w zimnym środowisku zaczyna się jeszcze w dodatniej temperaturze między +15°C a +10° C. Każde stanowisko pracy w zimnym mikroklimacie ma jednak jeszcze dodatkowe swoje normy i granice temperatur.