X

Co zrobić, gdy firma ogłasza upadłość?

Upadłość oznacza niewypłacalność pracodawcy, który nie jest już w stanie opłacić przykładowo wynagrodzeń. Co w takim przypadku może zrobić pracownik? 

Na wniosek dłużnika lub dotkniętego wierzyciela po sprawdzeniu prawnych wymogów może zostać otwarte postępowanie upadłościowe w właściwym sądzie upadłościowym. Postępowanie może też zostać odrzucone ze względu na brak majątku. Tak dzieje się, gdy dostępny majątek dłużnika jest tak mały, że nie jest on w stanie pokryć nawet kosztów postępowania sądowego. Pracownicy zatrudnieni w Austrii nie mają się jednak o co martwić. Są oni bowiem zabezpieczeni przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i mogą składać wnioski w urzędzie IEF-Service GmbH. Złożenie wniosku o postępowanie upadłościowe jest możliwe poprzez stronę www.edikte.justiz.gv.at.

Należy też pamiętać, że otwarcie postępowania upadłościowego nie oznacza zakończenia stosunku pracy. Wynagrodzenie zapewnia Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a wszystkie należne płatności stosunku pracy należy zgłosić przy składaniu wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, jak i w IEF-Service GmbH. W przypadku upadłości i postępowania naprawczego bez zarządu własnego, funkcję pracodawcy i wszystkie związane z nią prawa i obowiązki przejmuje wybrany przez sąd syndyk masy upadłościowej. W trakcie postępowania naprawczego z zarządem własnym, dłużnik zatrzymuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy. Do kontrolowania i zezwalania szczególnych czynności prawnych (np. wypowiedzenie umowy o pracę) sąd wzywa syndyka masy upadłościowej.

By chronić pracowników, których niewypłacalność przedsiębiorcy też dotyczy, z inicjatywy związków zawodowych w 1977 roku powstało prawo o zabezpieczeniu wynagrodzenia w przypadku niewypłacalności (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz). O wierzytelności wynikające ze stosunku pracy można starać się w IEF-Service GmbH składając wniosek o wynagrodzenie z powodu niewypłacalności czyli Insolvenz-Entgelt.