X

Weihnachtsgeld i Urlaubsgeld czyli 13-stka i 14-stka w Austrii

 

Zarówno w przypadku dodatku urlopowego Urlaubsgeld (inaczej Urlaubszuschuss, Urlaubsbeihilfe albo 14-stka) jak i dodatku świątecznego Weihnachtsgeld (13-stka) mowa o premiach. Co to dokładnie oznacza? Wyjaśniamy.

Osoby pracujące w Austrii mają prawo do premii, a więc obu dodatków jeśli ich wysokość i data wypłacenia są uwzględnione w zbiorowej umowie o pracę (Kollektivvertrag) lub umowie o pracę danej osoby. W tym miejscu należy dodać, że zbiorowa umowa o pracę musi być do wglądu pracowników danego zakładu pracy pod warunkiem, że w nim obowiązuje.

Jeśli tzw. Kollektivvertrag nie obowiązuje, a w umowie o pracę nie znalazły się żadne zapisy dotyczące 13-stki oraz 14-stki osoba pracująca w Austrii nie może rościć sobie prawa do otrzymania premii. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym przypadku pracodawca nie jest prawnie zobowiązany do ich wypłaty.

Wysokość dodatków

Wysokość danej premii jest zależna od zbiorowej umowy o pracę, która ją reguluje. Zwykle jest to w przypadku dodatku urlopowego i świątecznego równowartość miesięcznej pensji. Warto jednak wspomnieć, że w Austrii istnieją branże, gdzie pracownicy otrzymują niższe sumy.

Warto pamiętać, że regularnie świadczone nadgodziny oraz otrzymane bonusy finansowe są uwzględniane przy określane wysokości dodatku świątecznego lub urlopowego, tylko wtedy, kiedy taki zapis znajdzie się w zbiorowej umowie o pracę.

W przypadku osób pracujących na niepełnym etacie, regularnie świadczone godziny nadliczbowe (nie nadgodziny!) muszą być zawsze brane pod uwagę przy okazji określania wysokości dodatków, jeśli tylko pracownik nie ma możliwości wybierania godzin.

Dodatki nie przysługują za okres urlopu rodzicielskiego (Karenzurlaub) oraz służby cywilnej lub zastępczej.

Kiedy dodatki są wypłacane

Podobnie jak w innych kwestiach, również i w tym przypadku kwestia terminu otrzymania premii urlopowej lub świątecznej jest uregulowana w danej zbiorowej umowie o pracę. W większości przypadków dodatek świąteczny jest jednak wypłacany w listopadzie bądź w grudniu. Dodatek urlopowy z kolei najczęściej na przełomie czerwca i lipca.

Co ciekawe, często zdarza się, że dodatek urlopowy jest wypłacany dopiero po wykorzystaniu połowy dni urlopowych przez danego pracownika. W tym przypadku premia może trafić na konto nawet w styczniu albo dopiero na koniec roku.

Co gdy staż w firmie nie przekracza roku

Dodatek urlopowy oraz świąteczny w pełnej wysokości można otrzymać tylko wtedy, gdy pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie na przestrzeni pełnego roku kalendarzowego. W przypadku pracy w krótszym okresie, premie są wypłacane wprost proporcjonalnie do stażu pracy w danym roku w firmie.

Zwykle w zbiorowych umowach o pracę są zawarte zapisy mówiące o tym, że w przypadku uzasadnionego zwolnienia oraz nieuzasadnionego porzucenia pracy, pracownicy których ta umowa dotyczy nie mają prawa do dodatku urlopowego Urlaubsgeld oraz świątecznego Weihnachtsgeld. W tych przypadkach pracodawca może nawet zażądać zwrotu już wypłaconych premii. W przypadku pozostałych możliwości zakończenia stosunku pracy, pracownicy mają zasadniczo prawo do wypłaty części premii.

Ważne!

Urlaubsgeld to nie to samo co Urlaubsentgelt! Różnicę opisaliśmy pod tym linkiem [KLIK!]