X

Praca sezonowa a umowa na czas określony w Austrii

Wraz z rozpoczęciem wakacji wiele osób zdecydowało się na wyjazd do Austrii w celach zarobkowych. Szczególnie w silnych turystycznie miejscach, pracy nie brakuje. Co jednak, gdy pracownik chce wcześniej zakończyć stosunek pracy niż ustalono?

W przypadku umowy na czas określony pracodawca ustala z pracownikiem okres, w którym nowozatrudniony będzie wykonywał obowiązki na danym stanowisku. Przykładowo od 1 maja do 30 września. Umowa na czas określony kończy się wraz z upłynięciem danego okresu bez potrzeby podania powodu zakończenia stosunku pracy.

Zakończenie pracy a odszkodowanie

Zasadniczo umowa na czas określony nie może zostać wypowiedziana ani przez pracodawcę ani przez pracownika jednostronnie. Jeśli mimo to pracodawca zdecyduje się na zwolnienie zatrudnionej osoby, ta ma prawo do otrzymywania odszkodowania do upłynięcia ustalonego wcześniej okresu pracy. Przykładowo właściciel firmy decyduje się na zwolnienie pracownika, z którym zawarł umowę do końca września, już w lipcu. Musi więc wypłacać tej osobie wynagrodzenie, w formie roszczenia o odszkodowanie do końca września.

Jeśli natomiast to pracownik zakończy wcześniej stosunek pracy niż ustalono, staje się zobowiązany do odszkodowania w stosunku do szefa, jeśli ten poprzez przedwczesne zakończenie stosunku pracy zmaga się ze stratami finansowymi. Przykładowo pracodawca musi zatrudnić na zastępstwo pracownika tymczasowego, który pobiera wyższe wynagrodzenie niż dotychczasowy pracownik.

Zakończenie stosunku pracy na umowie na czas określony jest możliwe, jeśli pracodawca i pracownik są tego samego zdania. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron jest możliwe w każdej sytuacji. Pracodawca i pracownik ustalają dzień, w którym zakończy się stosunek zatrudnienia. Do tego pracownik nie może być jednak zmuszony. Tak samo jak właściciel firmy. Jedynie po jednoznacznej zgodzie obu stron, takie rozwiązanie sprawy jest możliwe.

Dalsza praca po upłynięciu okresu zatrudnienia

Co jednak, gdy osoba zatrudniona na pewien okres, pracuje dalej po upływie umowy? Jeśli pracodawca zgodzi się na dalszą pracę i nie porozumiał się z pracownikiem co do dalszych warunków pracy, aktualna umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony.