X

Jak zarejestrować i wyrejestrować pojazd w Austrii?

Mieszkasz w Austrii? Chcesz zarejestrować bądź wyrejestrować samochód? Pomożemy Ci w tym! W naszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji smochodów.

Przy rejestracji fabrycznie nowego pojazdu powinno się przedłożyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie ubezpieczenia.
 • Karta pojazdu (Typenschein) oraz tzw. Prüfungsbefund wystawiany przed urząd odpowiedni dla danego kraju związkowego.
 • Umowę kupna – sprzedaży, względnie dowód własności .
 • Potwierdzenie zameldowania (Meldebestatigung) lub Meldezettel – w przypadku osób fizycznych. W przypadku firm i klubów - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbeschein), wyciąg z rejestru firm (Firmenbuchauszug), decyzja o przyznaniu prawa wykonywania działalności (Konzesssionsdekret), wyciąg z rejestru klubów (Vereinsrgisterauszug).
 • W przypadku pojazdu w leasingu – oświadczenie o przekazaniu pojazdu w użytkowanie na rzecz osoby trzeciej (Nutzungsüberlassungserklärung).
 • Potwierdzenie uiszczenia podatku z Urzędu Skarbowego (Unbedenklichkeitserklärung) przy imporcie własnym.
 • Potwierdzenie z izby gospodarczej (Kammerbestätigung) przy pojazdach przeznaczonych pod taksówkę czy transport towarów.
 • Ewentualne pełnomocnictwo.

Przy rejestracji używanego pojazdu, należy zabrać z sobą:

 • Potwierdzenie ubezpieczenia
 • Karta pojazdu (Typenschein) oraz tzw. Prüfungsbefund wystawiany przed urząd odpowiedni dla danego kraju związkowego.
 • Umowa kupna-sprzedaży, względnie dowód własności.
 • Potwierdzenie zameldowania (Meldebestatigung) lub Meldezettel – w przypadku osób fizycznych. W przypadku firm i klubów - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbeschein), wyciąg z rejestru firm (Firmenbuchauszug), decyzja o przyznaniu prawa wykonywania działalności (Konzesssionsdekret), wyciąg z rejestru klubów (Vereinsrgisterauszug).
 • Potwierdzenie ostatniego badania technicznego (Orzeczenie dotyczące emisji spalin; termin ważności może zostać przekroczony o maksymalnie 4 miesiące).
 • Potwierdzenie uiszczenia podatku z Urzędu Skarbowego (Unbedenklichkeitserklärung) przy imporcie własnym.
 • Potwierdzenie z izby gospodarczej (Kammerbestätigung) przy pojazdach przeznaczonych pod taksówkę czy transport towarów.
 • Ewentualne pełnomocnictwo.

Chcąc wyrejestrować pojazd w Austrii należy przedłożyć w urzędzie:

 • Karta pojazdu (Typenschein) oraz tzw. Prüfungsbefund wystawiany przed urząd odpowiedni dla danego kraju związkowego.
 • Dowód rejestracyjny (obie części).
 • Tablice rejestracyjne – jeśli nie rejestrujemy równocześnie innego samochodu bądź jeśli tablica nie może być przeniesiona na inny pojazd (np. przy tablicach na życzenie). „Czarne” tablice oraz bez europejskiego emblematu trzeba wymienić lub oddać.
 • Ewentualne pełnomocnictwo.

Koszty rejestracji:

 • Opłata urzędowa 119,80 euro
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku 41,70 euro
 • Wyszukiwanie w centralnym rejestrze meldunkowym 1 euro
 • Ekspertyza 1,45 euro

+ jeśli konieczne: koszty tablic rejestracyjnych (jeśli zatrzymujemy już wydaną tablicę, nie ponosimy kosztów)

 • Samochody osobowe oraz ciężarowe 18 euro
 • Motocykle 9,80 euro
 • Motorowery 5,50 euro
 • Przyczepy 9 euro
 • Ciągniki samochodowe 9 euro

Przede wszystkim należy pamiętać o tym by wszystkie dokumenty dostarczyć w oryginale. W przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbeschein) urząd uznaje również kopię. Przesłane mailem bądź faksem potwierdzenia leasingu, orzeczenia diagnosty i potwierdzenia wydane przez izbę gospodarczą są również uznawane za oryginały. Podobnie jest z potwierdzeniem zameldowania.