Reklama
X

Zatrudnianie w Niemczech pracowników wakacyjnych. Na co należy zwrócić uwagę

Jeszcze trochę czasu do lata pozostaje, ale niektórzy zastanawiają się już nad ewentualną pracą w Niemczech w czasie wakacji. Dlatego w tym artykule podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, podejmując tego typu zatrudnienie.

 

Jak co roku wiele firm w Niemczech będzie z pewnością zatrudniać pracowników tymczasowych, by jak najlepiej poradzić sobie w okresie urlopowym. Jednak niezależnie od tego, czy pracownikiem sezonowym będzie uczeń, student czy osoba zatrudniona w ramach minijob, należy przestrzegać pewnych wytycznych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Przepisy prawa pracy a pracownicy sezonowi

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 15. roku życia, nie mogą wykonywać stałej pracy. Jeśli jednak mają więcej niż 13 lat, mogą wykonywać lekkie prace, jak na przykład roznoszenie gazet czy opieka nad dzieckiem, ale... przez maksymalnie dwie godziny dziennie. Z kolei osoby młodociane mogą podjąć się „prawdziwej” wakacyjnej pracy, jeżeli ukończyły 15. rok życia i uzyskały zgodę rodziców. Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym w pełnym wymiarze godzin mogą pracować w czasie wakacji/ferii maksymalnie przez 4 tygodnie w roku. Nie dotyczy to uczniów wyższych klas, którzy w wakacje mogą pracować bez ograniczeń. Natomiast młodzież do ukończenia 18. roku życia nie może wykonywać pracy zmianowej, w weekendy oraz w porze nocnej. Zakazana jest również praca w święta. Należy też pamiętać, że osoby objęte obowiązkiem szkolnym mogą pracować jedynie pomiędzy godziną 6.00 a 20.00. Odstępstwa od tej reguły możliwe są jedynie w przypadku piekarni, szpitali, restauracji oraz gospodarstw rolnych.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

Krótkoterminowa praca wakacyjna podlega zwykle zwolnieniu z obowiązku ubezpieczenia społecznego, niezależnie od wysokości osiąganych zarobków. Składki na ubezpieczenie społeczne nie muszą być odprowadzane, jeśli dany uczeń pracuje nie więcej niż 3 miesiące lub 70 dni roboczych w roku. Również studenci mogą dorobić sobie w czasie ferii międzysemestralnych bez konieczności potrącania składek na ubezpieczenie społeczne. Przed rozpoczęciem ferii nie mogą oni jednak pracować więcej niż 20 godzin w tygodniu. Zasadniczo składki na ubezpieczenie społeczne przypadają dopiero od 51. dnia roboczego. Studenci zobowiązani są jednak do opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe również w trakcie ferii.

 

Praca dorywcza a podatek od wynagrodzenia

Prace wakacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia. Pracodawca ma możliwość zastosowania zryczałtowanego podatku od wynagrodzenia w wysokości 25 procent. Praca może być jednak wykonywana przez maksymalnie 18 dni w danym miesiącu, a wynagrodzenie za dzień pracy nie powinno przekraczać 68 euro, zaś przeciętna stawka godzinowa nie może być wyższa niż 12 euro. W przypadku osób zatrudnionych w ramach minijob, których dochód nie przekracza 450 euro miesięcznie, stosuje się jedynie zryczałtowany podatek w wysokości 2 procent. Jeśli jednak pracownik wakacyjny zarobi więcej niż 450 euro miesięcznie, pracodawca będzie musiał potrącić także podatek od wynagrodzenia, podatek kościelny oraz dodatek solidarnościowy. Osoby, które nie przekroczyły podstawowej kwoty wolnej od podatku w wysokości 8652 euro (plus 1000 euro zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu), otrzymają zwrot nadpłaconej zaliczki na podatek od wynagrodzeń.

 

Automatyczne ubezpieczenie w razie wypadku w pracy 

Tak jak wszyscy inni pracownicy, uczniowie i studenci wykonujący pracę wakacyjną objęci są ustawowym ubezpieczeniem w razie wypadku w pracy. Podlegają oni ochronie ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki. Wszelkie koszty przejmuje pracodawca. Należy zachować jednak ostrożność w przypadku częstego przekraczania granicy oraz pracy za granicą, ponieważ ubezpieczenie to obowiązuje z reguły tylko na terenie Niemiec.

 

Uwaga

Stawka minimalna dotyczy również pracy dorywczej! Także osoby osiągające minimalny dochód wykonujące krótkoterminową pracę, pracujący studenci i wszelkiego rodzaju osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do ustawowej płacy minimalnej. W przypadku praktykantów należy sprawdzić, jakiego rodzaju jest to praktyka i jaki jest jej czas trwania. Praktykanci, którzy odbywają praktykę po zakończeniu kształcenia zawodowego (w szczególności po ukończeniu szkoły wyższej), uznawani są za pracowników i przysługuje im prawo do płacy minimalnej.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26