Reklama
X

Płaca minimalna nad Renem w 2018 roku

Zapoznaj się, to konieczne

Oprócz ustawowej w Niemczech płacy minimalnej istnieją liczne stawki minimalne dla poszczególnych branż. Są one negocjowane w zbiorowych układach pracy przez pracodawców i związki zawodowe, a następnie uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące.

Od stycznia 2018 wzrastają stawki minimalne w następujących branżach: przemysł budowlany, kształcenie i dalsza edukacja zawodowa, rzemiosło elektroinstalacyjne i montażowe, transport pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz obsługa gotówki, opieka nad osobami starszymi i chorymi. Oprócz ustawowej płacy minimalnej istnieją liczne stawki minimalne dla poszczególnych branż. Są one negocjowane w zbiorowych układach pracy przez pracodawców i związki zawodowe, a następnie uznawane przez rząd za powszechnie obowiązujące. Branżowe stawki minimalne obowiązują we wszystkich zakładach danej branży, również w tych nieobjętych zbiorowym układem pracy.

Przegląd stawek minimalnych w poszczególnych branżach (wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto za godzinę)

Kształcenie i dalsza edukacja zawodowa

Od 1 stycznia 2017 około 30 000 osób zajmujących się kształceniem i dalszą edukacją zawodową otrzymuje jednolitą dla całego kraju stawkę minimalną w wysokości 14,60 euro. Od 1 stycznia 2018 stawka ta wzrasta do 15,26 euro.

Przemysł budowlany

Od 1 stycznia 2017 osoby zatrudnione w tym sektorze nie mogą zarabiać mniej niż 11,30 euro. Od 1 stycznia 2018 branżowa stawka minimalna zostaje podniesiona w dwóch etapach do 12,20 euro – zgodnie ze zbiorowym układem pracy dot. płacy minimalnej, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019.

Będzie to wyglądało następująco:

  1. Stawka minimalna 1 (dla pomocników, jednolita dla całego kraju) zostanie podwyższona dwuetapowo: od 1 stycznia 2018 o 0,45 euro – do 11,75 euro, następnie od 1 marca 2019 o kolejne 0,45 euro – do kwoty 12,20 euro.
  2. Stawka minimalna 2 (dla robotników wykwalifikowanych, tylko w zachodnich landach) ulegnie dwuetapowemu podwyższeniu: od 1 stycznia 2018 o 0,25 euro – do 14,95 euro, następnie od 1 marca 2019 o kolejne 0,25 euro – do kwoty 15,20 euro.
  3. Stawka minimalna 2 (dla robotników wykwalifikowanych, tylko w Berlinie) ulegnie podwyższeniu w dwóch etapach: od 1 stycznia 2018 o 0,25 euro – do 14,80 euro, następnie od 1 marca 2019 o kolejne 0,25 euro – do kwoty 15,05 euro.

Zbiorowe układy pracy obowiązują przez 24 miesiące – do 31 grudnia 2019.

Dekarstwo

Od stycznia 2017 około 72 000 osób zatrudnionych w tej branży otrzymuje co najmniej 12,25 euro.

Montaż instalacji elektrycznych

Od 1 stycznia 2017 stawka minimalna dla ponad 350 000 zatrudnionych wynosi 10,65 euro w zachodnich landach oraz 10,40 euro we wschodnich landach. Stawka minimalna w rzemiośle elektroinstalacyjnym w 2018 roku zostanie podniesiona w całym kraju do jednolitej wysokości 10,95 euro, a od stycznia 2019 do 11,40 euro.

Przemysł mięsny

Od grudnia 2016 dla około 80 000 zatrudnionych w tej branży obowiązuje stawka minimalna w wysokości 8,75 euro.

Rolnictwo, leśnictwo i ogrodnictwo

Od stycznia 2017 obowiązuje jednolita dla całego kraju stawka minimalna 8,60 euro. W listopadzie 2017 wzrosła ona do 9,10 euro.

Sprzątanie budynków

Dla około 700 000 osób zatrudnionych przy utrzymaniu czystości w budynkach powszechnie obowiązująca od stycznia 2017 roku stawka minimalna to 10,00 euro (zachodnie landy + Berlin) lub 9,05 euro (wschodnie landy). W przypadku mycia szyb i czyszczenia fasad obowiązującą stawką minimalną jest 13,25 euro (zachodnie landy + Berlin) lub 11,53 euro (wschodnie landy).

Transport pieniędzy/przedmiotów wartościowych i obsługa gotówki

Branżowe stawki minimalne są tutaj zróżnicowane w zależności od landu oraz wykonywanej czynności, tj. transportu pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz obsługi gotówki. Stawka minimalna waha się od 9,88 euro do 16,13 euro (od 2018 roku do 16,53 euro).

Montaż rusztowań

Od maja 2017 płaca minimalna około 31 000 zatrudnionych w tej branży wynosi na terenie całego kraju 11,00 euro.

Usługi malarskie/lakiernicze

Od maja 2017 stawka minimalna dla robotników niewykwalifikowanych (około 115 000 osób) wynosi w całym kraju 10,35 euro. Czeladnicy otrzymują co najmniej 13,10 euro (landy zachodnie oraz Berlin) lub 11,85 euro (landy wschodnie).

Branża opiekuńcza

W styczniu 2017 zostały wprowadzone stawki minimalne w wysokości 10,20 euro w zachodnich landach (wraz z Berlinem) oraz 9,50 euro w tzw. nowych landach. Od stycznia 2018 wzrosły one do 10,55 euro w zachodnich landach i Berlinie oraz do 10,05 euro we wschodnich landach.

Kominiarstwo

Zatrudnieni w tej branży (około 7500 osób) otrzymują jednolitą dla całego kraju stawkę minimalną 12,95 euro.

Kamieniarstwo i rzeźbienie w kamieniu

Obowiązujące od maja 2017 stawki minimalne dla blisko 13 200 kamieniarzy i rzeźbiarzy to 11,40 euro (zachodnie landy + Berlin) oraz 11,20 euro (wschodnie landy). Od maja 2018 stawka minimalna we wschodnich landach ma wzrosnąć również do 11,40 euro.

Przemysł tekstylny i odzieżowy

Od stycznia 2017 obowiązuje jednolita dla całego kraju stawka minimalna 8,84 euro, odpowiadająca aktualnej wysokości ustawowej płacy minimalnej.

Usługi pralnicze dla firm i instytucji

34 000 osób zatrudnionych w tej branży otrzymywało od stycznia 2016 jednolitą dla całych Niemiec minimalną stawkę branżową w wysokości 8,75 euro. Uregulowanie dotyczące tej stawki oficjalnie obowiązywało do końca września 2017. Nowo wprowadzona stawka będzie wynosić co najmniej 8,84 euro (ustawowa płaca minimalna).

Ustawowa płaca minimalna

Wiele stawek minimalnych dla poszczególnych branż jest wyższych niż 8,84 euro i tak też pozostanie. Wynegocjowane w ramach zbiorowych układów pracy branżowe stawki minimalne powyżej 8,84 euro zachowają swoją ważność. Pracodawca nie ma prawa ich zmniejszyć, powołując się na ustawową płacę minimalną.