Reklama
X

SOKA-BAU, czyli...

Kasa urlopowa w Niemczech

W dzisiejszym artykule poruszamy bardzo ważny temat dotykający praktycznie każdej polskiej firmy budowlanej i każdego pracownika tych przedsiębiorstw, jeśli wykonują projekty na terenie Niemiec, a chodzi o instytucję pod nazwą SOKA-BAU. Niektóre polskie firmy nie wiedzą o jej istnieniu, ponieważ nie ma odpowiednika w Polsce, inne bagatelizują jej istnienie i związane z tą instytucją powinności, a nie powinny!

Jest to bowiem organizacja, która z założenia ma bronić praw pracowniczych wszystkich pracowników na terenie Niemiec – czyli również pracowników polskich firm wykonujących usługi na terenie RFN. Niepodporządkowanie się zaleceniom SOKA-BAU może zakończyć się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej na terenie Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w kasie SOKA-BAU. Na bieżąco musi zgłaszać nowych pracowników, co miesiąc odprowadzać składki na poczet zabezpieczenia urlopu pracowniczego, ale kwota odprowadzanych przez pracodawcę pieniędzy podlega zwrotowi. Wysokość składek odliczana jest w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia brutto. Składki płatne są do 15 dnia następnego miesiąca, nie mogą jednak pomniejszać wynagrodzenia pracownika.

 

Nawet 500 000 euro grzywny!

Jeśli pracodawca zwleka z opłatą miesięcznych składek SOKA-BAU, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 5% podwyższonej bazy składki. Nieterminowe płacenie składek stanowi wykroczenie i może być ukarane grzywną w wysokości nawet do 500 000 euro. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm budowlanych, działających na terenie Niemiec. Pracownikowi zatrudnionemu w Niemczech przysługuje minimum 24 dni urlopu płatnego. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, sobotę zalicza się do dni roboczych. Większość jednak umów taryfowych definiuje dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku. Prawo do pełnego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu 6 miesięcy. W okresie pierwszych sześciu miesięcy urlop przysługujący pracownikowi wynosi w skali miesięcznej 1/12 urlopu całkowitego, czyli przez pierwsze pół roku pracownikowi przysługują miesięcznie przynajmniej 2 dni urlopu, a urlop jest płatny. Jego wysokość zależy od wysokości zarobków pracownika w ostatnich 13 tygodniach, licząc od dnia podjęcia urlopu. Można uzyskać również dni wolne płatne związane z sytuacją rodzinną, tak zwane „bezahlte Freistellung”. Otrzymuje się je w przypadku śmierci, narodzin, odwiedzin lekarza oraz przeprowadzki. Długość takiego zwolnienia z pracy nie jest określona w przepisach. Niektóre umowy taryfowe regulują jego długość.

 

Wyciąg z konta pracownika

Jeżeli pracownik budowlany urlopu nie wykorzysta, może starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie za te dni. Aby wnioskować o te pieniądze, musi dołączyć tak zwane Urlaubnachweis, czyli wyciąg z konta pracownika. Taki wyciąg każdego roku w okolicach lutego wysyła kasa urlopowa SOKA-BAU. Wyciąg ten zawiera dane z ostatnich dwóch lat pracy, znajdują się tam między innymi takie informacje jak czas trwania zatrudnienia, wynagrodzenie brutto, uzyskane dni urlopu, wynagrodzenie za urlop, informacja o niewykorzystanym urlopie. Bez tego dokumentu nie można wypisać wniosku o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik takiego wyciągu nie otrzymał, musi go bezpośrednio w SOKA-BAU zamówić.

 

Ekwiwalent

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu i nie chce go przenosić na następny rok, wtedy SOKA-BAU wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent już po trzech miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową ewentualnie podejmie naukę zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy. O ekwiwalent można ubiegać się obecnie za lata 2017 i 2018. Od wypłaconego ekwiwalentu zostaną odjęte składki na podatek od wynagrodzenia w wysokości 20%, solidarnościowy 1,1% oraz podatek kościelny. Natomiast o odszkodowanie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2016 można obecnie starać się w terminie tylko do końca bieżącego roku. Po tym okresie niestety roszczenia urlopowe przepadają. Przy odszkodowaniu nie ma znaczenia, czy nadal pracujemy w branży budowlanej. Czas oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu i odszkodowania za niewykorzystany urlop zwykle trwa do trzech miesięcy od złożenia wniosku.

 

 


 

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26