Reklama
X

Wzór klasycznego rachunku w Niemczech

Przedsiębiorstwa, firmy i biura codziennie wystawiają i wysyłają do klientów i partnerów biznesowych wiele rachunków. Nawet jeśli wystawianie rachunków jest dla wielu przedsiębiorców uciążliwym obowiązkiem, jest to kolumna nośna wypłacalności każdej firmy, bo bez nich nie ma wpływu gotówki, gdyż każdy wystawiony rachunek wpływa na wzrost obrotu przedsiębiorstwa.

Nasz wzór dla klasycznego rachunku w Niemczech zawiera wszystkie przewidziane prawem obowiązkowe dane. Każdy przedsiębiorca proponujący towary i usługi jest zobowiązany do wystawiania rachunków, które muszą podawać określone informacje. Jeśli przedsiębiorca jest niedokładny przy wystawianiu rachunków, wykazywaniu sumy podatku VAT lub nie mieści się w terminach, nierzadko prowadzi to do nieprzyjemnych pytań ze strony urzędu skarbowego, ale... owych pytań można łatwo uniknąć, jeśli rachunek zawiera wszystkie obowiązkowe dane, a podatek VAT jest wykazany prawidłowo. Wówczas można czuć się bezpiecznym.

 

Sprawa najważniejsza

Rachunek wraz ze wszystkimi obowiązkowymi danymi trzeba wystawić do 6 miesięcy od czasu wykonania usługi.

 

Wzór rachunku zawierającego podatek VAT

Każdy wystawiony rachunek musi zawierać następujące dane, które wynikają z Prawa o podatku VAT, § 14:

 

 

Dane obowiązkowe

Wyjaśnienie

wystawiający rachunek

pełna nazwa / imię i nazwisko i dokładny adres przedsiębiorcy

odbiorca rachunku

pełna nazwa / imię i nazwisko i dokładny adres odbiorcy rachunku

NIP lub numer identyfikacyjny VAT

 

numer rachunku

jednorazowy numer, np. RG-2016-12345

pozycje rachunku

łącznie z ilością i nazwą artykułu

data usługi i odstawy

 

kwota netto (bez stawki podatkowej)

 

podatek VAT

obniżony podatek VAT na produkty żywnościowe i książki: 7% / zwykła stawka podatku: 19%

suma podatku VAT

 

powód ewentualnego zwolnienia z podatku

np. mali przedsiębiorcy nie muszą wykazywać podatku VAT

obowiązek przechowania rachunku

wystawione rachunki muszą być przechowywane przez 10 lat / w przypadku usług opodatkowanych i innych usług związanych z działką ziemi odbiorca rachunku jest zobowiązany do przechowania go przez 2 lata

 

Wzór rachunku dla małych przedsiębiorstw (bez podatku VAT)

Firmy jednoosobowe o małych obrotach mogą zostać zarejestrowane jako małe przedsiębiorstwa. Taka opcja daje ten plus, że na rachunkach nie trzeba oznaczać podatku VAT. Jest to możliwe tylko w przypadku, kiedy obrót firmy w roku poprzednim nie był wyższy niż 17 500 euro, natomiast obrót w roku bieżącym prawdopodobnie nie przekroczy 50 000 euro. Jeśli przedsiębiorstwo mieści się w tych granicach dochodowych, nie trzeba wykazywać podatku VAT na wystawianych rachunkach. Jeśli przedsiębiorca chce mieć zupełną pewność, powinien umieścić na rachunku następującą wskazówkę: „Wykazana suma rachunku nie zawiera podatku VAT zgodnie z par. 19 ust. 1 Prawa o podatku VAT, podatku VAT”. Możliwość wystawiania rachunków na małą kwotę dostępna jest dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Rachunek na małą kwotę może zostać wystawiony wówczas, kiedy łączna suma rachunku nie przekroczy 150 euro (cena brutto zawierająca podatek VAT). W przeciwieństwie do klasycznych rachunków w rachunku na małą kwotę nie trzeba podawać sumy podatku VAT, a jedynie stawkę podatkową (19 procent lub 7 procent).

 

Rachunek na małą kwotę musi zawierać następujące dane:

– pełną nazwę – imię i nazwisko oraz dokładny adres wykonującego usługę przedsiębiorcy, ale nie trzeba wymieniać odbiorcy usługi;

– ilość i rodzaj dostarczanych przedmiotów lub zakres i rodzaj pozostałych usług oraz kwotę wraz z przypadającym podatkiem (kwota brutto);

–  zamiast sumy podatku VAT należy podać stawkę podatkową (19 procent lub 7 procent); podanie jedynie przelicznika (15,97 proc. lub 6,54 proc.) nie uprawnia do odliczenia podatku obrotowego wliczonego w rachunki dostawców;

– podatek obrotowy wliczony w rachunki dostawców należy wyliczyć wraz z podaną stawką podatkową z kwoty brutto;

– w przypadku zwolnienia z podatku należy podać wskazówkę, że dostawa lub inne usługi są zwolnione z podatku, a także datę wystawienia rachunku.

 

W życiu codziennym rachunkiem na małą kwotę jest paragon fiskalny, który kupujący otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Paragon musi zawierać wszystkie wyżej wymienione dane.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26