Reklama
Reklama
X

Punkty karne i mandaty w Niemczech

W Niemczech można stracić prawo jazdy już nawet przy 8 punktach karnych. Jak wygląda ich podział? 

Według starego systemu przy każdym naruszeniu przepisów ruchu drogowego w Flensburgu wlepiano do 7 punktów karnych. Ta niejasna klasyfikacja została znacznie uproszczona. Aktualnie funkcjonariusze policji mogą na niestosującego się do przepisów ruchu drogowego kierowcę nałożyć od 1 do 3 punktów karnych. Ich podział wygląda następująco:

  • Wykroczenia drogowe - 1 punkt
  • Wykroczenia z zakazem jazdy lub czynem karalnym (bez lub z zakazem jazdy do 3 miesięcy) - 2 punkty
  • Czyny karalne z odebraniem prawa jazdy - 3 punkty

Trzeba jednak umieć odróżnić 3-miesięczny zakaz jazdy od odebrania prawa jazdy. W przypadku pierwszego prawo jazdy zostaje odebrane, lecz po upływie kary kierowca może je ponownie odebrać.  W trakcie trwania zakazu taka osoba nie ma prawa prowadzić jakiegokolwiek pojazdu z napędem silnikowym. Zaś przy odebraniu prawa jazdy, te traci swoją ważność i musi zostać oddane. Nie można go również odzyskać automatycznie a dopiero po trwającym minimum 6 miesięcy zakazie jazdy, ukarany może złożyć podanie o wyrobienie nowego. Wydział Komunikacji może jednak wymagać dodatkowych dokumentów jak na przykład aktualnych badań medyczno-psychologicznych. Podczas trwania kary, w pojedynczych przypadkach, można jeździć motorowerem. Dotyczy to osób, które miały zdane prawo jazdy AM lub urodziły się przed 01.04.1965 roku.

Punkty karne to jednak nie jedyna kara z jaką muszą się liczyć kierowcy. Policjanci wypisują równie chętnie mandaty. Poniżej aktualne zestawienie kar finansowych:

Wykroczenie Kiedyś Dziś
Jazda bez opiekuna w wieku 17 lat 50 euro 70 euro
Jazda bez dowodu rejestracyjnego 50 euro 70 euro
Narażenie pieszych na niebezpieczeństwo w strefie pieszych 40 euro 60 euro
Zakaz korzystania z telefonu 40 euro 60 euro
Przewożenie dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia 40 euro 60 euro
Przewożenie dziecka bez odpowiedniego zabezpieczenia z narażeniem na niebezpieczeństwo 50 euro 70 euro
Przekroczenie terminu badania technicznego o ponad 8 miesięcy 40 euro 60 euro
Brak zimowych opon 40 euro 60 euro
Niestosowanie się do nakazów policji 50 euro 70 euro

Warto również pamiętać o tym, że wykroczenia droge mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu jak np. przekroczenie prędkości o 40 km/h, są karane wyższym mandatem oraz 2 punktami karnymi. Wykroczenia skutkujące odebraniem prawa jazdy a mające bezprośedni wpływ na bezpieczeństwo ruchu jak np. jazda po pijanemu to również wyższy mandat i 3 punkty karne.