Reklama
Reklama
X

Zima a obowiązki właściciela domu w Niemczech

Dla wielu osób zima bez śniegu jest niewyobrażalna. Dla właścicieli domów biały puch oznacza jednak dodatkowe obowiązki.

Prawo zobowiązuje właścicieli domów do dbania o bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie własnego terenu. Należy pozbyć się zalegającego śniegu czy walczyć z oblodzonym chodnikiem. Zasadniczo właściciele domów czy mieszkań podlegają obowiązkowi zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (Verkehrssicherungspflicht). Oznacza to, że na wszystkich graniczących z własną działką chodnikach i ścieżkach między 07:00 a 20:00 nie może zalegać śnieg czy lód. W innym przypadku piesi lub rowerzyści mogliby doznać różnych obrażeń na skutek poślizgnięcia. Kto nie wypełni obowiązku, może być traktowany jako odpowiedzialny za powstałe uszczerbki na zdrowiu czy szkody materialne. Do tego grozi mandat o wysokości do 10 tys. euro. Właściciele domu mogą przekazać ten obowiązek na najemców, jednak zapis o tym musi znaleźć się w umowie najmu. Alternatywą może być wynajęcie komercyjnych służb zimowych, które zajmą się sypaniem i odśnieżaniem dróg i chodników. Jednak nawet wtedy należy pamiętać, o regularnym sprawdzaniu, czy ścieżka rzeczywiście nie stwarza zagrożenia. 

Potrzeba działania pojawia się także przy dużych ilościach śniegu, które zalegają na dachu budynku. Jeśli ten zacznie się przesuwać, przykładowo ze względu na odwilż, powstaje poważne zagrożenie tzw. lawiny dachowej. Ta jest zaś zagrożeniem nie tylko na pieszych czy rowerzystów, lecz także dla samochodów, które kierowcy zaparkowali pod budynkiem. Szkody wywołane lawinami dachowymi pokrywa bowiem jedynie ubezpieczenie autocasco. Do obowiązku zabezpieczenia ruchu należą więc także działania, które nie doprowadzą do powstania takich lawin. Właściciele domostw mogą w tej sytuacji posłużyć się przykładowo płotkami przeciwśniegowymi czy stoperami. W okolicach, w których w każdą zimę regularnie spada duża ilość śniegu, takie zabezpieczenia są często nawet obowiązkowe. O zagrożeniu można informować także za pomocą znaków ostrzegawczych. Ogólnokrajowej, spójnej regulacji co do zabezpieczeń na dachu jednak nie ma. Warto więc poinformować się o obowiązujących na danym terenie obowiązkach zabezpieczenia. Zagrożeniem mogą być również spadające sople lodu. Dla pewności lepiej więc od razu je oderwać, zanim komuś stanie się krzywda.

Osoby wynajmujące dom/mieszkanie lub będące ich właścicielami są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej przed wszystkimi szkodami, które związane są z nieruchomością (Haftpflichtversicherung). Osoby wynajmujące mieszkania powinny zabezpieczyć się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli nieruchomości (Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung), to samo tyczy się niezabudowanych nieruchomości, domów jednorodzinnych z samodzielnymi mieszkaniami, jak i wspólnot mieszkaniowych. Na terenach, gdzie często pada śnieg lub deszcz, warto zastanowić się także nad ubezpieczeniem od klęsk żywiołowych - takie szkody często nie są bowiem uznawane w ubezpieczeniu budynków.