Wybrane z Urlop, chorobowe, emerytura (D)

Urlop wychowawczy w Niemczech. Pytania i odpowiedzi

Osoba zostająca rodzicem na pewien czas może „zawiesić” swój stosunek pracy, bo urlop wychowawczy to ustawowe prawo przysługujące każdemu pracownikowi. Po jego wykorzystaniu większość matek w Niemczech wraca jednak do pracy tylko na pół etatu. Statystycznie są one więc mniej aktywne zawodowo aniżeli kobiety w wielu innych krajach.
Czytaj więcej...

Urlop bezpłatny w Niemczech. Pytania i odpowiedzi

Gdy jeden spełnia marzenia, drugi musi wypełniać obowiązki. Dzięki urlopowi bezpłatnemu zatrudnieni mogą uzyskać dodatkowe dni (lub nawet miesiące!) wolnego. Wielu pracowników nie wie jednak, że w pewnych szczególnych sytuacjach wcale nie muszą rezygnować z dni urlopu ani prawa do wynagrodzenia. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 24 dni urlopu w roku.
Czytaj więcej...

Opieka nad chorym dzieckiem w Niemczech

Kiedy dziecko pracownika zachoruje, bardzo szybko zaczyna się on znajdować w sytuacji wyboru pomiędzy rodzinnymi i zawodowymi obowiązkami. Czy może on wówczas pozostać w domu, no i co będzie z jego wynagrodzeniem? Okazuje się, że pracownik może wziąć wolne w Niemczech, gdy jego dziecko zachoruje. Ba, pracownicy mogą być także nieobecni w pracy bez wcześniejszej zapowiedzi, jeśli dziecko zachorowało i nie można mu zorganizować innego rodzaju opieki!
Czytaj więcej...

Emerytura w Niemczech

W oparciu o otrzymane od czytelników pytania chcieliśmy rozwinąć temat emerytur, przypominając, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać owe świadczenie w Niemczech, jak wygląda nasze ubezpieczenie zdrowotne w przypadku pobierania emerytury oraz, jak możemy odzyskać zapłacone składki emerytalne.
Czytaj więcej...

Wypadek przy pracy w Niemczech. Wynagrodzenie chorobowe.

Co się dzieje, kiedy wypadek lub choroba związane są z wykonywaną działalnością zawodową, a przy wypłacie przysługujących pracownikowi świadczeń obowiązują inne uregulowania niż w przypadku chorób nie mających związku z wykonywaną pracą? Zastosowanie ma tutaj ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Czytaj więcej...

Chorobowe w Niemczech

Każdy z nas wie, ile dni wolnych w roku nam przysługuje, bo na ogół jesteśmy doskonale poinformowani i zorientowani w tym temacie, a urlop planujemy już z początkiem roku. Choroby jednak nie zaplanujemy, dlatego pracując za granicą, musimy znać swoje prawa dotyczące zabezpieczenia nas w przypadku choroby lub wypadku oraz wiedzieć, kto i w jaki sposób wypłaca nam chorobowe czy odszkodowanie.
Czytaj więcej...