Reklama
X
Reklama

Wybrane z Urlop, chorobowe, emerytura (D)

Najważniejsze zmiany dotyczące emerytury w wieku 63 lat (Niemcy)

Rząd niemiecki podjął decyzję o przygotowaniu zmian w pakiecie emerytalnym. Warto dodać, że jest to największy i najbardziej kosztowny projekt w historii, jaki wdrożył rząd niemiecki. Prawo do emerytury w wieku 63 lat weszło w życie już 1 lipca bieżącego roku. Stąd też spieszymy z informacjami dla Państwa dotyczącymi tego tematu, przedstawiając najważniejsze kwestie, które ulegną zmianom, i czego owe zmiany konkretnie będą dotyczyć.
Czytaj więcej...

Wypadek przy pracy w Niemczech a zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Jeśli w Niemczech wypadek lub choroba danego pracownika związane są z wykonywaną działalnością zawodową, to przy wypłacie przysługujących pracownikowi świadczeń obowiązują inne uregulowania niż w przypadku chorób nie mających związku z wykonywaną pracą. Zastosowanie ma tutaj ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Komu przysługuje prawo do tych świadczeń?
Czytaj więcej...

Praca w okresie świąteczno-noworocznym w Niemczech od strony prawnej

Czy 24 grudnia powinien być traktowany jako pełny dzień roboczy czy tylko jego połowa? Kto musi pracować w dni ustawowo wolne od pracy? Czy za pracę w Boże Narodzenie przysługuje dodatek? Czy musisz koniecznie brać wolne w trakcie ustalonej przez firmę przerwy urlopowej? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące pracy w okresie świąteczno-noworocznym nurtują wiele osób, bo nie wszystko jest tu oczywiste.
Czytaj więcej...

Emerytura w Niemczech

W oparciu o otrzymane od czytelników pytania chcieliśmy rozwinąć temat emerytur, przypominając, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać owe świadczenie w Niemczech, jak wygląda nasze ubezpieczenie zdrowotne w przypadku pobierania emerytury oraz, jak możemy odzyskać zapłacone składki emerytalne.
Czytaj więcej...

Wcześniejsze przejście na emeryturę

Nie każdy może lub chce pracować aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lub 67 lat. Niektórzy planują przejść na emeryturę już wcześniej lub zmniejszyć swój wymiar czasu pracy jedynie do części etatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, na jakich zasadach jest to możliwe i z jak dużym zmniejszeniem wysokości emerytury należy się wówczas liczyć.
Czytaj więcej...

Urlop wychowawczy w Niemczech. Pytania i odpowiedzi

Osoba zostająca rodzicem na pewien czas może „zawiesić” swój stosunek pracy, bo urlop wychowawczy to ustawowe prawo przysługujące każdemu pracownikowi. Po jego wykorzystaniu większość matek w Niemczech wraca jednak do pracy tylko na pół etatu. Statystycznie są one więc mniej aktywne zawodowo aniżeli kobiety w wielu innych krajach.
Czytaj więcej...