Reklama
X

Niemcy: Druga klasa podatkowa – jakie warunki trzeba spełnić i jakie są zalety?

Druga klasa podatkowa (Lohnsteuerklasse 2) jest dedykowana rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko. W gospodarstwie domowym musi znajdować się choć jedno dziecko. Jakie jeszcze warunki należy spełnić? Jakie są korzyści?

Warunki przynależności do drugiej klasy podatkowej

(Steuerklasse 2)

Druga klasa podatkowa oferuje o wiele więcej korzyści niż pierwsza. Aby przynależeć do drugiej klasy podatkowej trzeba samotnie wychowywać swoje dziecko. O przynależność mogą ubiegać się osoby:

- wolne (single),

- rozwiedzione,

- znajdujące się w separacji,

- owdowiałe.

Podstawowym warunkiem jest obecność przynajmniej jednego dziecka w gospodarstwie domowym. Wynagrodzenie miesięczne musi wynosić minimum 450 euro, poza tym niezbędne jest pobieranie zasiłku Kindergeld. Spełniając te warunki masz prawo do odliczenia od podatku specjalnej kwoty (Alleinerziehendenentlastungsbetrag).

Zalety wynikające z przynależności do drugiej klasy podatkowej

Druga klasa podatkowa umożliwia płacenie niższych podatków niż w innych klasy, wspierając w ten sposób rodzinę. Co można odliczyć od podatku od wynagrodzenia w roku 2016?

 

Powyższe informacje obowiązują tylko w przypadku pierwszego dziecka. Każde kolejne zwiększa kwotę wolną od podatku o 240 euro.

Jak przejść do drugiej klasy podatkowej?

O przynależność do drugiej klasy podatkowej można się ubiegać wychowując samodzielnie dziecko lub go oczekując. Swój wniosek można złożyć w przeciągu roku od rozwodu, rozstania lub owdowienia. Formularz „Versicherung zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende“ można pobrać w sieci. Dokument należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Co zrobić, kiedy nie spełniam już wymagań?

Prawo do przynależności do drugiej klasy podatkowej przepada, kiedy weźmiesz ślub, zarejestrujesz związek partnerski lub zaczniesz prowadzić wspólne gospodarstwo domowe z inną pełnoletnią osobą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba pełnoletnia wymaga opieki, a jej dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, a majątek nie przekracza 15 500 euro. Prawo do przynależności do drugiej klasy podatkowej tracisz również wtedy, gdy nie masz już prawa do pobierania zasiłku Kindergeld.