Reklama
X

Niemcy: Kilka małych trików podatkowych

Jak podatnicy mogą osiągnąć więcej korzyści wykorzystując mało znane i nowe regulacje?

Dojeżdżający do pracy wiedzą, że państwo może zwrócić ich koszty dojazdu, a osoby wykonujące wolny zawód lub pracujące w home office od lat rozliczają od podatku koszty zakupu długopisów, literatury fachowej czy oprogramowania. Tymczasem podatnicy mogą skorzystać również na innych mało znanych i stosunkowo nowych regulacjach.

W domu

Jeżeli podatnik korzysta z usług hydraulika lub ogrodnika bądź zatrudnia pomoc sprzątającą, może rozliczyć poniesione wydatki w deklaracji podatku dochodowego. Dotyczy to również usług dozorcy. Z regulacji mogą skorzystać nie tylko właściciele budynku, ale także najemcy.

Właściciele i najemcy mają też znów prawo do odliczenia kosztów poniesionych podczas korzystania z usług kominiarza. I kolejna nowa regulacja – posiadacze zwierząt, którzy na czas wyjazdu wynajmują profesjonalną opiekę, mogą odliczyć także te koszty.

Z kolei właściciele nieruchomości, którzy inwestują swoje pieniądze w remonty, utrzymanie lub modernizację budynku mogą odliczyć poniesione koszty, o ile w wyniku tych prac powstaje nowa powierzchnia mieszkalna. Dla przykładu – jeżeli do pokoju gościnnego dobudujemy ogród zimowy, jak najbardziej możemy odliczyć poniesione koszty od podatku. Niezależnie od tego czy podatnik korzysta z usług fachowca, sprzątaczki czy opiekunki do dzieci wszystkich obowiązuje jedna reguła – nie płacimy gotówką. Urząd skarbowy zwróci koszty tylko wtedy, gdy przedłożymy rachunek za usługę i potwierdzenie przelewu.

Wykonywanie zawodu i miejsce pracy

Każdy podatnik może rozliczyć część kosztów związanych z karierą zawodową w ramach kosztów uzyskania przychodu. Zaliczają się do nich zarówno wydatki na artykuły papiernicze, jak na zdjęcia do CV czy opłaty za rachunek bankowy.

Pracownicy, którzy z powodów zawodowych muszą zmienić miejsce zamieszkania, również mogą rozliczyć koszty przeprowadzki. Osoby stanu wolnego mogą odpisać kwotę zryczałtowaną w wysokości 730 euro, zamężne – 1460 euro. Za przeprowadzkę z powodów zawodowych uchodzi także zmiana miejsca zamieszkania, która skróci długość dojazdu do pracy o co najmniej godzinę.

Twój dom jest w Stuttgarcie, a pracujesz w Monachium? Podatnicy, którzy w mieście, gdzie pracują, posiadają drugie mieszkania, mogą odliczyć tak zwane podwójne prowadzenia gospodarstwa domowego. Niezbędne jest jednak udowodnienie pokrywania ponad 10 procent opłat związanych z pierwszym mieszkaniem. Z tego obowiązku zwolnieni są małżonkowie lub partnerzy będący na III, IV i V klasy podatkowej.

Czasem trzeba napisać maila do szefowej z domu lub przygotować ważną prezentację na jutro. Każdy od czasu do czasu pracuje w swoich czterech ścianach. W takim wypadku osoby zatrudnione mogą odliczyć nawet 50 procent kosztów za prywatnie używany komputer w ramach kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli jednak cena przekroczyła 410 euro netto, należy odliczyć tylko wartość za dany czas użytkowania. W przypadku komputera są to z reguły trzy lata.