Reklama
X

Niemcy: Elterngeld i Elterngeld Plus – wszystko, co musisz wiedzieć

Świadczenie Elterngeld zapewnia świeżo upieczonym rodzicom niezależność finansową, aby mogli zająć się opieką nad dzieckiem. Odnalezienie się w urzędowych procedurach nigdy nie należało do rzeczy łatwych – oto najważniejsze informacje i wskazówki.

Elterngeld może pobierać jeden z rodziców lub oboje – wtedy świadczenie zostaje podzielone. Jego wysokość uzależniona jest od miesięcznego dochodu netto uzyskiwanego przed narodzeniem dziecka. Dokładną wysokość świadczenia można wyliczyć za pomocą tego kalkulatora. Wniosek o Elterngeld znajdziesz z kolei pod tym linkiem.

To zupełnie naturalne, ze młodzi rodzice chcą spędzić ze swoją pociechą jak najwięcej czasu. Dzięki świadczeniu Elterngeld jest to możliwe. Bazowe świadczenie Elterngeld oraz Elterngeld Plus odpowiada od 65 do 100 procent dotychczasowych zarobków. Na wsparcie mogą liczyć również osoby, które nie są zatrudnione. 

Kto ma prawo do Elterngeld?

Prawo do świadczenia mają wszyscy rodzice, którzy po narodzinach dziecka sami się nim zajmują, o ile ich dochody nie przekraczają ustalonego progu. Elterngeld przysługuje również rodzicom adopcyjnym i krewnym do tzw. trzeciego stopnia.

Jak obliczyć wysokość Elterngeld?

Wysokość bazowego świadczenia Elterngeld (Basiselterngeld) kształtuje się według wysokości miesięcznego dochodu netto uzyskanego przed narodzeniem dziecka. Na podstawie zaświadczeń o zarobkach z ostatnich dwunastu miesięcy zostaje obliczana odpowiednia wartość. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą brane jest pod uwagę zeznanie podatkowe.

Jeżeli w roku poprzedzającym narodziny dziecka matka pracowała z przerwami, korzystając z przywilejów kobiety w ciąży, do obliczeń będą brane pod uwagę również zarobki z wcześniejszych miesięcy.

W zależności od średniej wysokości miesięcznego wynagrodzenia otrzymujemy różne stopy procentowe.

- Przy średnim miesięcznym dochodzie w granicach od 1 000 do 1 200 euro świadczenie Elterngeld wynosi 67 procent dochodu.

- Średnie miesięczne dochody nie przekraczają 1 000 euro – stopa procentowa podnosi się z 67 procent o 0,1 punktu procentowego za każde 2 euro, których brakuje do osiągnięcia 1 000 euro.

- Średni miesięczny dochód wynosi mniej niż 340 euro – świadczenie Elterngeld wynosi 100 procent wynagrodzenia.

- Na rok przed narodzinami dziecka rodzice byli bezrobotni – świadczenie Elterngeld wynosi 300 euro.

- Średni miesięczny dochód jest wyższy niż 1 200 euro – stopa procentowa 67 procent zmniejsza się o 0,1 punktu procentowego za każde 2 euro.

- Górna granica, do której można otrzymać Elterngeld wynosi 1 800 euro.

- Gdy na rok przed narodzeniem dziecka dochody roczne przekraczały 500 000 euro, rodzice tracą prawo do Elterngeld. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko próg wynosi 250 000 euro.

Bonus na rodzeństwo (Geschwisterbonus) i dodatek do ciąży mnogiej (Mehrlingszuschlag)

W przypadku, gdy po narodzinach pociechy, rodzice troszczą się o więcej niż jedno dziecko, mają prawo do dodatkowych pieniędzy, czyli tzw. Geschwisterbonus, w wysokości 10 procent świadczenia Elterngeld (nie mniej niż 75 euro). W przypadku narodzin bliźniaków, trojaczków itd. rodzice otrzymują 300 euro dodatku na każde kolejne dziecko.

Czy dostanę Elterngeld, kiedy pracuję?

Prawo do świadczenia Elterngeld przysługuje również wtedy, gdy rodzice pracują w niepełnym wymiarze godzin – o ile czas pracy nie przekracza 30 godzin tygodniowo.

Jak długo wypłacane jest świadczenie Elterngeld?

Czas wypłacania Elterngeld reguluje ustawa Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Jeżeli świadczenie pobiera tylko jeden z rodziców, przysługuje ono przez 12 miesięcy (do ukończenia pierwszego roku życia dziecka). W przypadku, gdy świadczenie pobiera matka i ojciec, otrzymują wspólnie podstawowe świadczenie Elterngeld przez 14 miesięcy.

Czas ten może być dowolnie podzielony między rodziców, dopuszczalne jest też jednoczesne pobieranie świadczenia przez obu rodziców. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają również prawo do otrzymywania Elterngeld przez 14 miesięcy.

Czym jest Elterngeld Plus?

Świadczenie Elterngeld Plus może przedłużyć 12- bądź 14-miesięczny okres pobierania świadczenia bazowego. W tym wypadku wypłacane świadczenie Elterngeld jest o połowę mniejsze, ale trwa o połowę dłużej.

Gdy rodzice w tym czasie będą pracowali przez cztery miesiące w wymiarze 25-30 godzin pracy tygodniowo, otrzymają dodatek partnerski w postaci czterech dodatkowych miesięcy, w których będzie wypłacany zasiłek Elterngeld Plus na każdego z nich. Podstawowe świadczenie Elterngeld i Elterngeld Plus można dowolnie łączyć.

Jak otrzymać Elterngeld?

Świadczenie Elterngeld nie jest wypłacane automatycznie, trzeba złożyć o nie wniosek w odpowiedniej placówce Elterngeldstelle. Ważne, aby wniosek został złożony w odpowiednim czasie. Świadczenie może być wypłacane tylko trzy miesiące wstecz od momentu jego złożenia.

Niezbędne dokumenty:

- wypełniony wniosek (Antragsformular),

- akt urodzenia (Geburtsbescheinigung),

- zaświadczenia o dochodach: zaświadczenie o wysokości dochodów (Lohn- und Gehaltsabrechnungen), a w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej ostatnie zeznanie podatkowe (Steuerbescheid),

- w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin: zaświadczenie o godzinach pracy,

- zaświadczenie z kasy chorych o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld),

- zaświadczenie pracodawcy o dodatku do zasiłku macierzyńskiego,

- opcjonalnie wniosek o Elterngeld Plus.

Urlop wychowawczy (Elternzeit), ustawowa ochrona kobiety w ciąży (Mutterschutz) i świadczenie Elterngeld – jak łączą się ze sobą?

Elterngeld jest niezależne od urlopu wychowawczego , który umożliwia rodzicom nie wykonywanie swojej pracy bez utraty zatrudnienia.

Elterngeld nie należy mylić z zasiłkiem macierzyńskim (Mutterschaftsgeld) wypłacanym przez sześć tygodni przed i maksymalnie do ośmiu tygodni po narodzinach dziecka. Miesiące, w których kobieta otrzymywała świadczenia z tytułu macierzyństwa, liczą się jako miesiące otrzymywania podstawowego Elterngeld, redukując czas wypłacania tego świadczenia.