Reklama
X

Niemcy: Świadczenie Kindergeld – co trzeba wiedzieć w 2016 roku

Pobierasz Kindegeld? Chcesz  ubiegać  się o to świadczenie? Warto zaczerpnąć o nim podstawowych informacji.

Czym jest świadczenie Kindergeld?

Ogólne założenie jest proste – kiedy urodzi się dziecko, rodzice mają prawo do świadczenia Kindergeld. Wsparcie finansowe wypłaca państwo do ukończenia 18. roku życia dziecka. W niektórych przypadkach świadczenie można otrzymywać jeszcze dłużej – np. gdy dziecko studiuje, nie znajdzie miejsca praktyki lub późno rozpocznie karierę zawodową.

Kindergeld przysługuje:

- wszystkim dzieciom poniżej 18. roku życia,

- dzieciom zdobywającym wykształcenie do 25. roku życia,

- bezrobotnym dzieciom do 21. roku życia.

Co zrobić, by otrzymać Kindergeld w 2016 roku?

Aby otrzymać świadczenie Kindergeld należy złożyć o nie wniosek w odpowiedniej Kasie rodzinnej czyli Familienkasse, które zwykle znajdują się przy Urzędach Pracy (Agentur für Arbeit). Niezbędny w tym celu jest numer identyfikacji podatkowej dziecka (steuerliche Identifikationsnummer).

Wniosek najlepiej złożyć po otrzymaniu od Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern) numeru identyfikacji dziecka. Z reguły trwa to maksymalnie sześć tygodni od czasu zarejestrowania dziecka.

Jaki numer identyfikacji podatkowej potrzebuję?

W celu złożenia wniosku niezbędny jest numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy i dziecka.

Mam już numer, co dalej?

Teraz musisz wypełnić wniosek o świadczenie Kindergeld oraz załącznik „Kind zum Antrag auf Kindergeld“. Oba dokumenty należy podpisać, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony.

UWAGA: Załącznik należy wypełnić dla każdego dziecka osobno! Nie ma możliwości złożenia wniosku przez telefon.

Kto ma prawo do świadczenia Kindergeld?

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do sprawowania opieki rodzicielskiej. Należą do nich rodzice, rodzice adopcyjni, przybrani i zastępczy, jak również dziadkowie. Osoby te muszą mieszkać na terenie Niemiec. Obcokrajowców lub obywateli Niemiec mieszkających za granicą obowiązują inne reguły.

Sieroty oraz dzieci, które nie znają miejsca zamieszkania swoich rodziców mogą złożyć wniosek o świadczenie Kindergeld we własnym imieniu.

Jak wysokie jest świadczenie Kindergeld?

Świadczenie Kindergeld jest wypłacane co miesiąc. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje 190 euro, na trzecie 196, a każde kolejne 221 euro. O kolejności decyduje data urodzenia. Najstarszym dzieckiem jest zawsze pierwsze dziecko.

Przykład: Młoda rodzina ma czwórkę dzieci. Łącznie z kasy rodzinnej otrzymają 797 euro miesięcznie. Dwójka pierwszych dzieci po 190 euro, trzecie 196, a najmłodsze 221 euro.

W jaki sposób wypłacane jest świadczenie Kindergeld?

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc na wskazany rachunek bankowy. Na wniosku należy podać numer IBAN, BIC oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.

Kiedy otrzymam świadczenie Kindergeld?

Zależne jest to od numeru Kindergeld (Kindergeldnummer), który można znaleźć na przelewie lub piśmie z Familienkasse. Ważna jest ostatnia cyfra. Jeżeli jest to:

- 0 lub 1 - świadczenie wypłacane jest na początku miesiąca,

- 2 do 7 – świadczenie wypłacane jest w ciągu miesiąca,

- 8 lub 9 – świadczenie wypłacane jest z końcem miesiąca.

Co dzieje się, kiedy dziecko skończy 18 lat?

Wtedy wypłacanie świadczenia Kindergeld zostanie automatycznie zakończone. Masz jednak możliwość na przedłużenie jego wypłacania.

Kiedy można mówić o takiej sytuacji?

1. Dzieci uzyskujące wykształcenie zawodowe

Jeżeli Twoje dziecko uczy się zawodu, Familienkasse będzie wypłacać Kindergeld do ukończenia przez niego 25 lat. Świadczenie przestaje być wypłacane, jeżeli kształcenie dziecka dobiegnie końca i podejmie ono pracę. Familienkasse wypłaca Kindergeld również wtedy, gdy dziecko dokształca się lub uczy kolejnego zawodu.

2. Dziecko bez pracy

Twoje dziecko poszukuje pracy lub miejsca praktyk, ale niczego nie potrafi znaleźć. A może próbuje dostać się na studia w kraju lub zagranicą? Również w tym wypadku przysługuje mu Kindergeld, nawet po ukończeniu 18 lat.

3. Okres przejściowy (Übergangszeit)

Świadczenie Kindergeld jest wypłacane także wtedy, gdy dziecko znajduje się pomiędzy ukończeniem szkoły, a podjęciem pracy. Jeżeli ten czas trwa do czterech miesięcy, Familienkasse wypłaca pieniądze. Przykład: Dziecko skończyło szkołę w czerwcu, a dopiero w październiku rozpoczyna praktykę – kasa wypłaca pieniądze od czerwca do października.

4. Wolontariat (Freiwilligendienste)

W czasie rocznego wolontariatu społecznego lub ekologicznego wypłacane jest świadczenie Kindergeld. Warunek – wiek dziecka nie może przekraczać 25 lat.

5. Dziecko jest bezrobotne

Gdy Twoje dziecko nie potrafi znaleźć pracy mimo dwuletniego wykształcenia w formie niemieckiego Ausbildung, ma prawo do świadczenia Kindergeld do ukończenia 21. roku życia.

Co przysługuje dzieciom niepełnosprawnym?

Familienkasse wypłaca Kindergeld dłużej niż do 25. roku życia dziecka, jeżeli na skutek niepełnosprawności fizycznej, psychicznej lub duchowej nie jest ono w stanie samo się utrzymywać.