Reklama
X

Dlaczego warto zeznanie podatkowe wypełniać samemu? (Niemcy)

Jeśli powierzysz to zadanie urzędowi skarbowemu, możesz obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku.

Nie wszyscy mieszkańcy Niemiec są zobowiązani do składania deklaracji podatkowej. Kto w świetle prawa powinien to zrobić w żadnym wypadku nie powinien pozostawiać sprawy własnemu biegowi wydarzeń a co gorsza, w ogóle nie oddawać deklaracji podatkowej.

Zasadniczo dokument powinien zostać złożony w odpowiedniej placówce urzędu skarbowego najpóźniej 31 maja danego roku, wraz z wszystkimi wymaganymi potwierdzeniami. Jeśli jako osoba zobowiązana do złożenia deklaracji, tego nie uczynisz, z podatków rozliczy cię sam fiskus, co może mieć brzemienne skutki dla twojego portfela. Mowa oczywiście o karach za zwłokę.

 

Kto jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego (niem. Steuererklärung)?

W fiskusie muszą zameldować się osoby prowadzące swoją własną działalność gospodarczą oraz wykonujące wolny zawód. Pracobiorcy zeznanie podatkowe składają dobrowolnie za wyjątkiem:

  • pracowników pobierających pensję od kilku pracodawców,

  • pracowników z kwotami wolnymi od podatku, zgłoszonymi przez urzędy skarbowe,

  • a także małżonkowie z trzecią lub piątą klasą podatkową.

 

Kiedy urząd bierze sprawę w swoje ręce?

Do oszacowania wysokości podatku dochodzi w sytuacji w której urząd skarbowy nie ma możliwości określenia twoich zobowiązań podatkowych, np. gdy jako freelancer nie złożyłeś zeznania podatkowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do oszacowania wysokości podatku dochodzi dopiero po tym, jak fiskus wezwie cię do złożenia deklaracji. Innymi słowy - urzędnik najpierw musi zażądać wszystkich pokwitowań, zanim weźmie sprawę w swoje ręce.

Kolejnym potencjalnym powodem, do oszacowania twojego podatku przez urzędników, są niekompletne informacje przekazane do fiskusa. Dzieje się tak jeśli urząd wezwał cię do dostarczenia potwierdzeń a takowych nie otrzymał. Zasada jest zatem prosta i jasna - jeśli podatnik nie zapewnia wglądu do dokumentów, urzędnicy mogą rozpocząć proces szacowania wysokości podatku.

 

Jak wygląda szacowanie podatku?

Zgodnie z obowiązującym prawem, szacowana wysokość podatku powinna być jak najbliższa rzeczywistej jego wysokości. Dlatego samo szacowanie odbywa się na podstawie zarobków i dochodów z ostatnich trzech do pięciu lat. Jednakże prawo dopuszcza posługiwania się górną granicą podatku, która jest obliczana na podstawie np. średnich zarobków w branży.

Niedozwolone jest opieranie się na liczbach ze słyszenia. Także nałożenie samowolnej kary na tej podstawie jest niedopuszczalne. W takim przypadku podatnik ma prawo do złożenia odwołania. Również w przypadku błędnego oszacowania wysokości podatku, takie prawo mu przysługuje. Warto jednak pamiętać, że obowiązek złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów leży zawsze po stronie podatnika.

 

Jak wysokie kary może nałożyć urząd?

Jeśli już urzędnicy muszą oszacować wysokość podatku, mają oni również prawo naliczyć przy tej okazji karę za zwłokę a więc tzw. Säumniszuschlag. Kiedy przyjdzie ci go zapłacić i w jakiej wysokości - o tym decyduje osoba odpowiedzialna za twoją sprawę. Okazuje się jednak, że jeśli zdarzyło ci się o deklaracji zapomnieć pierwszy raz, urzędnicy w znakomitej większości przymkną na to oko.

W przyszłości czas na złożenie deklaracji ulegnie wydłużeniu o dwa miesiące a więc nie trzeba będzie jej wysłać jak dotąd najpóźniej do końca maja a do końca lipca. Wraz z wydłużeniem terminów wprowadzono również kary za zwłokę w wysokości 25 euro za każdy miesiąc lub w przypadku gdy musisz dopłacić do już odprowadzonych podatków.

Nowe przepisy wejdą w życie jednak dopiero od 2018 roku. Każdy kto sam wypełnia swoje zeznanie, ma czas by je przedłożyć do 31 lipca 2019 roku. Jeśli z pomocą zwracamy się do doradcy podatkowego, okres ten ulega wydłużeniu do 29 lutego 2020 roku.