Reklama
X

Wpływ świadczenia 500+ na zasiłek rodzinny Kindergeld

Od wejścia w życie 1 kwietnia 2016 roku świadczenia wychowawczego 500 plus budził on wielkie emocje. Wielu wyborców z rozczarowaniem przyjęło fakt, że program ten objął jedynie drugie i kolejne dzieci w rodzinie, a na pierwsze dziecko pieniądze były wypłacane tylko wtedy, gdy rodzice spełniali kryterium dochodowe wynoszące 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zwłaszcza rodziny z niskimi dochodami i rodzice samotnie wychowujący dziecko nie kryli rozgoryczenia, zawiedzeni niespełnieniem pierwotnych zapewnień o wparciu wszystkich dzieci wychowujących się w rodzinie. W tym roku jednak nastąpią istotne zmiany w programie.

Już od 1 lipca 2019 roku zasiłek 500+ obejmie wszystkie dzieci w Polsce bez wyjątku. Zlikwidowana zostanie dotychczasowa bariera kryterium dochodowego, która obowiązuje obecnie przy staraniach się o 500 plus na pierwsze dziecko. Od 1 lipca 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce niezależnie od zamożności rodziców i liczby dzieci w rodzinie. Elektroniczne wnioski o 500 plus będzie można składać za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. W formie tradycyjnej będzie można składać wnioski od 1 sierpnia. Przyjmowane będą w punktach wyznaczonych przez gminy. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie. Wypłata pieniędzy rozpocznie się już w lipcu, a termin przelewu będzie zależał od sprawności poszczególnych samorządów. Jeśli ktoś nie dostanie pieniędzy na pierwsze dziecko w lipcu, powinien je otrzymać w sierpniu lub wrześniu z wyrównaniem.

O tym musisz wiedzieć

Wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne, podlegają systemowi zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń. Świadczenia rodzinne w myśl powyższego wypłacane są w określonej kolejności. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa; np. gdy jedno z rodziców pracuje w Niemczech, a drugie nie pracuje – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy. Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach, pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci. Na przykład ojciec pracuje w Niemczech, matka pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma w tym wypadku Polska. Ojciec pracuje w Niemczech, matka pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy. Oboje rodziców pracują w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy. W przypadku wypłaty świadczeń z państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny: korzystając z programu 500 plus, otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie; w przypadku pobierania kindergeldu nie otrzymamy w Polsce dodatku deferencyjnego, ponieważ świadczenie w Polsce jest niższe niż świadczenie niemieckie.

 

«Kindergeld – wysokość świadczenia i terminy płatności [LINK!]» 

 

Czy wszyscy rodzice powinni składać wniosek o 500+?

Nawet jeśli w naszym przeświadczeniu 500+ nie będzie nam się należało, bo krajem pierwszeństwa w naszym przypadku są Niemcy, to jednak warto co roku składać wniosek o to świadczenie. Decyzje na świadczenie wychowawcze 500+ w Polsce wydawane są na rok, na okres od 1 października do 30 września. W tym roku na pierwsze dziecko okres rozliczeniowy będzie się rozpoczynał od 1 lipca. Co roku trzeba ponawiać wnioski o to świadczenie. Familienkasse nie zna naszej aktualnej sytuacji rodzinnej i może sobie potrącać 500+ na drugie dziecko, informując w swojej decyzji, że jest ona „ tymczasowa” i jeśli po przedstawieniu decyzji odmownej na polskie świadczenia okaże się, że wypłacono nam za niski zasiłek, to wyrówna nam kindergeld do pełnej wysokości. Nie dysponując taką decyzją, nie mamy argumentów do odwołania się od decyzji przyznającej nam niższy kindergeld. Familienkasse może nas również poprosić o taką decyzję, kierując do nas pismo. Również wypełniając co jakiś czas ankietę aktualizacyjną, musimy odpowiedzieć na pytania, czy otrzymujemy jakieś świadczenia z zagranicy i czy złożony został stosowny wniosek. Pamiętajmy, że żadnej korespondencji z Familienkasse nie możemy pozostawić bez odpowiedzi. Urząd, nie otrzymawszy dokumentów, o które prosi, wstrzyma świadczenie, poprosi o wyjaśnienia, a wobec braku odpowiedniego wytłumaczenia zażąda zwrotu już wypłaconego zasiłku.

Pomniejszony o 500+ kindergeld

Familienkasse po wprowadzeniu świadczenia 500+ pomniejszała dotychczas kindergeld o 500 zł w przeliczeniu na euro na drugie i kolejne dziecko, informując jednocześnie w pouczeniu do swojej decyzji, że takie świadczenie weszło w życie i należy złożyć stosowny wniosek w Polsce. Można zatem przypuszczać, że od 1 lipca zacznie wypłacać niższy kindergeld również na pierwsze dziecko. W interesie każdego pobierającego świadczenie z Niemiec leży złożenie wniosku na wszystkie niepełnoletnie dzieci w rodzinie, aby nadal otrzymywać maksymalną kwotę zasiłku – czy to z jednego kraju w pełnej kwocie, czy też z dwóch państw w postaci pomniejszonej z jednego kraju i dodatku dyferencyjnego z drugiego.

Pouczenie do decyzji

W pouczeniu do decyzji dotyczącej świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego kindergeld znajduje się bardzo ważna informacja, a mianowicie, że o wszelkich zmianach w naszej sytuacji rodzinnej czy zawodowej jesteśmy zobowiązani informować niezwłocznie. Najlepiej poinformować urząd o zmianach na piśmie w terminie do 30 dni. Powinniśmy informować zawsze Familienkasse o zmianie pracodawcy, podjęciu pracy przez drugiego rodzica, zmianie zamieszkania rodziny czy też o zmianie naszej sytuacji rodzinnej.