Reklama
X

Kindergeld od A do Z

Istotne kwestie związane ze świadczeniem rodzinnym z Niemiec.

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, o który można wnioskować, gdy jeden z rodziców jest zatrudniony w Niemczech bądź prowadzi tam działalność gospodarczą, odprowadza składki i ma status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Świadczenie wypłacane jest również na dzieci pełnoletnie, pod warunkiem że kontynuują naukę, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku życia.

Jeśli dziecko się nie uczy, ale zgłoszone jest jako bezrobotne i nie ukończyło 21. roku życia, również może otrzymywać Kindergeld, ale pod pewnymi warunkami. O świadczenie Kindergeld można się starać o maksymalnie 6 miesięcy wstecz. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Obecnie Kasa Rodzinna pracuje bardzo sprawnie i decyzje o przyznaniu Kindergeldu przyznawane są do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli nasz wniosek został wypełniony prawidłowo i przedstawiliśmy wszystkie wymagane dokumenty, możemy spodziewać się szybkiej decyzji. Może się zdarzyć, że nawet w ciągu 3 miesięcy. Urząd może wydać decyzję na czas aż do pełnoletności dzieci. Familienkasse może jednak wydać decyzję na krótszy okres, jeśli dokumenty poświadczają czasową pracę lub jeśli wnioskująca osoba jest pracownikiem delegowanym.

Wysokość Kindergeldu
Obecnie świadczenie wypłacane jest w wysokości 194 € na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 200 €, a na czwartą pociechę otrzymamy 225 €. Od 1 lipca bieżącego roku świadczenie to ulega podwyższeniu. I tak na pierwsze i drugie dziecko możemy otrzymać 204 €, na trzecie 210 €, a na czwarte 235 €. Maksymalne kwoty Kindergeldu otrzymamy jednak tylko wówczas, gdy na świadczenia rodzinne w Polsce: zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze 500+ otrzymaliśmy decyzje odmowne. W Polsce należy co roku składać wnioski na świadczenia rodzinne. Można je składać w formie elektronicznej za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. W formie tradycyjnej można składać w punktach wyznaczonych przez gminy. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydawana jest na okres od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Decyzja o świadczeniu wychowawczym obowiązuje na okres od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski należy składać w wyznaczonych terminach, najlepiej w sierpniu bądź wrześniu. Jeśli złożymy go później, nasz wniosek zostanie rozpatrzony od miesiąca, w którym złożyliśmy dokumenty. W przeciwieństwie do urzędu niemieckiego, polski nie wyda nam decyzji za wcześniejsze miesiące.

Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeldu
Wniosek na Kindergeld składamy raz, po czym otrzymujemy zazwyczaj decyzję do pełnoletności naszych pociech. W okolicach osiemnastych urodzin dziecka Familienkasse wysyła kolejny wniosek do wypełnienia. W przeciwieństwie do polskiego urzędu – nie składamy wniosku co roku. Familienkasse sprawdza co jakiś czas nasze prawo do świadczenia Kindergeld, wysyłając ankietę sprawdzająca. Takiej korespondencji możemy spodziewać się co roku. Zazwyczaj na odpowiedź mamy osiem tygodni. W wyjątkowych sytuacjach termin na odpowiedź jest skrócony do czterech tygodni bądź do konkretnego podanego przez urząd terminu. Do ankiety należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy oraz zaświadczenia szkolne, jeśli dzieci są pełnoletnie i kontynuują naukę.

Konsekwencje braku odpowiedzi na ankietę sprawdzającą
Familienkasse wyznacza dosyć długi termin na odpowiedź. Zazwyczaj jest to aż osiem tygodni. Jeśli z jakichś powodów nie możemy dotrzymać tego terminu, powinniśmy poprosić urząd o przedłużenie terminu, proponując termin, do którego zobowiązujemy się odesłać wymagane dokumenty. Nie powinniśmy ignorować żadnej korespondencji z Familienkasse. Urząd może wysłać nam ponownie ankietę z prośbą o wypełnienie w przypadku, gdy otrzyma zwrotną informację, że przesyłka nie została doręczona. Jeśli urząd niemiecki nie otrzyma wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami w wyznaczonym terminie, wstrzyma wypłacanie świadczenia Kindergeld, a następnie zażąda zwrotu już wypłaconego świadczenia do ostatniego potwierdzonego okresu.

Odwołanie się od decyzji Familienkasse
Ignorowanie korespondencji z Familienkasse może mieć poważne konsekwencje i słono kosztować. Jeśli mamy dowody na to, że odesłaliśmy odpowiedź listem poleconym, ale zrobiliśmy to „na ostatnią chwilę” i urząd wydał już decyzję o zwrocie Kindergeldu, możemy się odwołać w podanym w pouczeniu terminie, ale powinniśmy również przelać zwrot w wyznaczonym terminie. Jeśli Familienkasse uzna nasze racje, przywróci ciągłość wypłaty świadczenia. Po uprawomocnieniu się decyzji o zwrocie nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć nowy wniosek o Kindergeld. Jeśli nadal jeden z rodziców spełnia warunki do pobierania świadczenia, a dzieci pełnoletnie kontynuują naukę, możemy złożyć wniosek. Nasze prawo zostanie ustalone od następnego miesiąca, w którym otrzymaliśmy decyzję negatywną.